1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 199.400 người

(Dân trí) - Sáng 30/10, Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống kê công bố Bản tin thị trường lao động quý 2/2015. Theo đó, số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là 199.400 người, tăng hơn so với quý 1/2015 là 22.000 người.

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 199.400 người - 1

Lực lượng lao động phổ thông thất nghiệp cũng tăng từ 607,8 nghìn người  (chiếm 53,1%), tăng 50,8 nghìn người so với quý 1/2015.

Theo Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện KHLĐ (Bộ LĐ-TB&XH) Quý 2/2015, cả nước có 1.144.600 người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 15.2000 người so với quý 1/2015.

Tuy nhiên, tính theo ngành nghề, số lượng thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ ĐH và trên ĐH - chiếm 17,4% - lại tăng thêm 22 nghìn người so với Quý 1/2015. Như vậy, số lao động trình độ đại học, sau đại học bị thất nghiệp là hơn 199.000 người.

Nhóm khảo sát của Bản tin cũng chỉ rõ: Ngoại trừ nhóm có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp giảm so với quý 1/2015 (từ 7,13% xuống còn 6,56%), tỷ lệ thất nghiệp của các nhóm trình độ chuyên môn kỹ thuật khác đều tăng.

Cụ thể: Nhóm có trình độ đại học trở lên tăng từ 3,92% lên 4,6%; trình độ trung cấp tăng từ 3,66% lên 4,49% và trình độ sơ cấp tăng từ 2,05% lên 2,71%.

Được biết, trong quý 1/2015, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nằm ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, tương ứng là 7,2% và gần 6,9%. Nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ có tỷ lệ thấp nhất ở mức 1,97%. Điều này phản ánh tình trạng mất cân bằng về cơ cấu đào tạo so với nhu cầu nguồn nhân lực của quốc gia.

Hoàng Mạnh