Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 199.400 người

(Dân trí) - Sáng 30/10, Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống kê công bố Bản tin thị trường lao động quý 2/2015. Theo đó, số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là 199.400 người, tăng hơn so với quý 1/2015 là 22.000 người.

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 199.400 người - 1

Lực lượng lao động phổ thông thất nghiệp cũng tăng từ 607,8 nghìn người  (chiếm 53,1%), tăng 50,8 nghìn người so với quý 1/2015.

Theo Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện KHLĐ (Bộ LĐ-TB&XH) Quý 2/2015, cả nước có 1.144.600 người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 15.2000 người so với quý 1/2015.

Tuy nhiên, tính theo ngành nghề, số lượng thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ ĐH và trên ĐH - chiếm 17,4% - lại tăng thêm 22 nghìn người so với Quý 1/2015. Như vậy, số lao động trình độ đại học, sau đại học bị thất nghiệp là hơn 199.000 người.

Nhóm khảo sát của Bản tin cũng chỉ rõ: Ngoại trừ nhóm có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp giảm so với quý 1/2015 (từ 7,13% xuống còn 6,56%), tỷ lệ thất nghiệp của các nhóm trình độ chuyên môn kỹ thuật khác đều tăng.

Cụ thể: Nhóm có trình độ đại học trở lên tăng từ 3,92% lên 4,6%; trình độ trung cấp tăng từ 3,66% lên 4,49% và trình độ sơ cấp tăng từ 2,05% lên 2,71%.

Được biết, trong quý 1/2015, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nằm ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, tương ứng là 7,2% và gần 6,9%. Nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ có tỷ lệ thấp nhất ở mức 1,97%. Điều này phản ánh tình trạng mất cân bằng về cơ cấu đào tạo so với nhu cầu nguồn nhân lực của quốc gia.

Hoàng Mạnh

Bài liên quan
Đang được quan tâm