1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công ty ra quyết định thôi việc hay quyết định nghỉ hưu?

Công ty của tôi có người lao động 62 tuổi, đã đóng BHXH 26 năm, đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ 2009 đến nay.

Khi công ty làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, người lao có nguyện vọng đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó tự làm thủ tục hưởng lương hưu có được không? Công ty ra quyết định thôi việc hay quyết định nghỉ hưu?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo điểm 1 Điều 49 Luật Việc làm, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Trường hợp này nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc và chưa hưởng lương hưu thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó người lao động tự làm thủ tục hưởng lương hưu.