Thứ tư, 01/01/2020 - 07:26

Chưa học hết cấp 3 có được học nghề không?

Bà Trần Nguyễn Thùy Dung (TP.HCM) hỏi: Cháu tôi đang học tại trường trung học cơ sở, nay muốn theo học nghề, vậy lứa tuổi nào thì được giới thiệu đi học nghề? Được hưởng trợ cấp gì khi đi học nghề? Trung tâm học nghề nào dành cho trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tuổi học nghề: Tuổi tuyển sinh vào học trung cấp, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 2/3/2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên có thể theo học các chương trình đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp.

Tuổi tuyển sinh vào học sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học có thể theo học các chương trình đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

Tuổi học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Người đủ 14 tuổi và có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định được tham gia học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp.

Về trợ cấp học nghề: Được miễn học phí học trung cấp, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí theo quy định tại Khoản 13 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Người học là lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Cơ sở đào tạo nghề cho người khuyết tật tại TPHCM: Người khuyết tật có thể tham gia học nghề tại các trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật (địa chỉ tham khảo: Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật, 215 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TPHCM).

Theo Chinhphu.vn