Quảng Trị: Thu hút 14.500 lao động tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

(Dân trí) - Trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã thu hút khoảng 14.500 lao động tham gia giáo dục nghề nghiệp, vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh cũng tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm, qua đó giải quyết việc làm mới cho 13.500 lượt lao động.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Trị, năm 2019, ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo các chương trình, dự án, kế hoạch về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tiền lương, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững...

Nhìn chung các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm đã được triển khai thực hiện khá toàn diện và đạt kết quả khả quan.

Quảng Trị: Thu hút 14.500 lao động tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp - 1

May mặc là lĩnh vực cần rất nhiều lao động.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã đào tạo ước đạt 14.500 lao động, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 42,38% (trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 30%).

Cũng trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm, giải quyết việc làm mới cho 13.500 lượt lao động.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, ngành lao động đã tích cực làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, liên kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo lao động để doanh nghiệp sử dụng ngay lao động trên địa bàn.

“Năm nay, lực lượng lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài của tỉnh Quảng Trị đã lên tới 2.900 người. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Lao động xuất khẩu của tỉnh Quảng Trị tập trung ở 3 thị trường là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan”, ông Hoàng Tuấn Anh cho hay.

Đăng Đức