Chủ hộ kinh doanh cá thể đóng BHXH theo hình thức nào?

Bà Trần Thị Lý (Nghệ An) là chủ hộ kinh doanh cá thể, đóng BHXH bắt buộc từ năm 2010. Tháng 5/2018, BHXH huyện Anh Sơn và BHXH tỉnh Nghệ An gửi văn bản yêu cầu bà chuyển sang đóng BHXH tự nguyện với lý do, không cung cấp hình thức đóng BHXH bắt buộc cho chủ hộ kinh doanh cá thể nữa.

Bà Lý hỏi, chủ hộ kinh doanh cá thể có được đóng BHXH bắt buộc không? Nếu có, tại sao lại thông báo dừng với chủ hộ? Nếu không, việc bà tham gia BHXH bắt buộc từ trước đến nay là đúng hay sai?

Chủ hộ kinh doanh cá thể có được đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu có, thì khi bà Lý không tham gia BHXH nữa, bà có được hưởng chế độ thất nghiệp không? Nếu không thì việc đóng bảo hiểm thất nghiệp của chủ hộ là đúng hay sai?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Khoản 3, Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Khoản 2, Điều 41; Khoản 1, Khoản 3, Điều 43 Luật Việc làm quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng tại hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; từ ngày 1/1/2018 bao gồm cả người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng tại hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp bà Lý là hộ kinh doanh cá thể mà không phải là người làm việc theo các loại hợp đồng lao động nêu trên thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian đã đóng từ năm 2010 đến nay, đề nghị bà Lý liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Chinhphu.vn