Thứ bảy, 03/03/2018 - 08:54

Chỉ cấp 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho mỗi lần khám bệnh

Từ 1/3/2018, mỗi lần khám người bệnh chỉ được cấp 1 Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc BHXH.

Đó là hướng dẫn trong Thông tư 56/2017/TT-BYT chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, mỗi lần khám người bệnh chỉ được cấp 1 GCN nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Khám chữa bệnh BHYT tại TP HCM
Khám chữa bệnh BHYT tại TP HCM

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất. Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Báo Người lao động

Đáng quan tâm
Mới nhất