Thứ ba, 26/12/2017 - 06:01

Đã nghỉ việc, có được tham gia BHXH bắt buộc?

Trước Công ty tôi có đóng BHXH cho 5 lao động, nhưng được 3 tháng thì Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhân viên nghỉ hết và Công ty chưa làm thủ tục giảm BHXH lên cơ quan BHXH cho lao động đã nghỉ việc, hàng tháng Công ty vẫn đóng BHXH cho 2 lao động còn lại trong thời gian chuyển mô hình kinh doanh.

Vậy xin hỏi, hàng tháng Công ty vẫn đóng BHXH lấy tên cá nhân chuyển khoản và phần nội dung có ghi tên Công ty để đóng BHXH cho 2 lao động đó thì có được cơ quan BHXH giải quyết không?

BHXH tỉnh Đắk Lắk trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay đơn vị bà đang làm thủ tục chuyển đổi mô hình kinh doanh, trong thời gian này nếu người lao động đã nghỉ việc (có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định nghỉ việc) nhưng chưa làm thủ tục hồ sơ báo giảm lên cơ quan BHXH thì yêu cầu đơn vị phải làm thủ tục hồ sơ báo giảm lao động nộp cho cơ quan BHXH, thủ tục hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam như sau:

- Danh sách lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);

Trường hợp người lao động đã nghỉ việc, không hưởng tiền lương, tiền công nhưng hàng tháng vẫn đóng BHXH là không đúng theo quy định của Luật BHXH vì đối tượng này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH nơi đăng ký đóng BHXH để được tư vấn, hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện.

Theo Chinhphu.vn