Chế độ nâng lương, thi tuyển viên chức với nhân viên hợp đồng

Ngày 14/7/2008, bà Phạm Thị Hương được UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đảm nhiệm vị trí kế toán tại trường Tiểu học Khánh Hồng. Tháng 8/2010, bà Hương được nâng lương lên bậc 2, trình độ trung cấp.

Năm 2012, Phòng Nội vụ huyện thông báo, những trường hợp như bà Hương sẽ không được xét nâng lương và phải tham gia thi tuyển viên chức. Tháng 10/2014, UBND huyện Yên Khánh có quyết định thi tuyển công chức, viên chức, tuy nhiên, vào ngày thi, bà Hương phải nhập viện để sinh con.

Hiện bà Hương vẫn trong thời gian nghỉ thai sản và cơ quan đã sắp xếp kế toán mới làm thay công việc của bà. Bà Hương đề nghị giải đáp, bà đã ký hợp đồng không xác định thời hạn thì có được nâng lương thường xuyên không? Trường hợp bà có phải tham gia thi tuyển viên chức không? Bà Hương đang trong thời gian nghỉ thai sản thì có buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động hay sẽ được bố trí công việc khác?

Về vấn đề này, Phòng Nội vụ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Về đối tượng được nâng lương thường xuyên

Trường Tiểu học Khánh Hồng, huyện Yên Khánh được giao 1 biên chế viên chức kế toán. Năm 2008, viên chức kế toán trường chuyển công tác, UBND huyện Yên khánh ký hợp đồng lao động đối với bà Phạm Thị Hương, thực hiện công việc kế toán tại trường Tiểu học Khánh Hồng.

Tại thời điểm ký hợp đồng áp dụng Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tại ý c, điểm 1.1, Mục 1 của Thông tư quy định đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát và các chức danh lãnh đạo bổ nhiệm) làm việc trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, viên chức nói tại Nghị định này là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Đối chiếu các quy định trên, bà Hương là hợp đồng lao động, không phải cán bộ, công chức, viên chức, vì vậy bà Hương không thuộc đối tượng được nâng lương thường xuyên.

Về việc tham gia thi tuyển viên chức

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, thì tham gia tuyển dụng viên chức.

Tại Điều 7 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định điều kiện xét tuyển đặc cách: "Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp dứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng".

Như vậy, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định trường hợp vào biên chế làm viên chức được miễn thi tuyển hoặc xét tuyển.

Từ khi Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức có hiệu lực, đến trước thời điểm UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức (ngày 8/9/2014), huyện Yên Khánh không nhận được đề nghị nào của bà Hương về việc xin tuyển dụng viên chức.

Năm 2014, UBND huyện Yên Khánh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Yên khánh, trước khi ban hành Kế hoạch tuyển dụng, UBND huyện có thông báo số 515/UBND-NV ngày 25/7/2014 về việc thông báo hợp đồng lao động đảm nhiệm công tác kế toán và y tế ngành giáo dục dự tuyển viên chức.

Trong thông báo nêu rõ: "Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng lao động theo đúng các quy định của nhà nước; từ nay đến cuối năm 2014, UBND huyện Yên Khánh sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục, UBND huyện đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thông báo đến các đối tượng hiện đang là hợp đồng lao động do UBND huyện ký hoặc uỷ quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Nội vụ ký đảm nhiệm công tác kế toán, y tế tại đơn vị tham dự tuyển viên chức phù hợp với chuyên môn đào tạo khi có thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND huyện Yên Khánh. Trong trường hợp người lao động tham gia dự tuyển viên chức, nếu trúng tuyển thì tiếp tục công tác theo sự phân công, điều động của UBND huyện. Nếu không dự tuyển hoặc tham gia dự tuyển mà không trúng tuyển thì UBND huyện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định".

Khi UBND huyện thực hiện tuyển dụng viên chức, bà Hương có nộp hồ sơ dự tuyển, tuy nhiên bà đã không dự làm bài kiểm tra, sát hạch tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng tổ chức. Do đó, bà Hương không đủ điều kiện xét tuyển viên chức theo quy định.

Hiện nay, UBND huyện đã tuyển dụng được biên chế kế toán và điều động đến công tác đảm nhiệm nhiệm vụ kế toán tại trường Tiểu học Khánh Hồng đối với viên chức đã được tuyển dụng. Vì vậy, UBND huyện thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đảm nhiệm công tác kế toán đối với bà Hương theo đúng quy định.

Về bố trí công việc trong thời gian nghỉ thai sản

Tại Điều 39 của Bộ Luật Lao động năm 2013 quy định: "Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ Luật này".

Tại Điều 155 Bộ Luật Lao động quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động".

Thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động, xét điều kiện cụ thể của bà Hương, UBND huyện Yên Khánh đã hợp đồng lao động có xác định thời hạn đảm nhiệm công việc khác đối với bà Hương tại trường Tiểu học Khánh Hồng.
Theo Chinhphu.vn
Bài liên quan
Đang được quan tâm