1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Căn cứ tính nghỉ bù khi phải làm thêm giờ

Bà Nguyễn Thị Hoa (TP. Hồ Chí Minh) làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, bảo đảm 48 tiếng/tuần theo quy định của công ty. Thứ Bảy bà được huy động làm thêm ca. Sau đó, bà Hoa xin được nghỉ bù 2 ngày, tuy nhiên, theo công ty trả lời thì việc nghỉ bù như bà yêu cầu là không đúng luật.

Đi công tác vào ngày nghỉ có được tính làm... Trường hợp nào người lao động được nghỉ bù? Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ... Căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ

Công ty đề xuất hai phương án để bà Hoa lựa chọn, một là nghỉ bù 1 ngày và hưởng 100% lương/ngày, hai là được 200% lương/ngày. Bà Hoa hỏi yêu cầu nghỉ bù 2 ngày của bà có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Hoa hỏi như sau:

Điều 104 Bộ luật Lao động quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Trường hợp công ty nơi bà Nguyễn Thị Hoa làm việc quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 48 giờ 1 tuần, trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, mỗi ngày không quá 10 giờ là đúng với quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động.

Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu sự việc đúng như bà Hoa phản ánh thì công ty áp dụng ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật (không được hưởng lương). Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động, trường hợp bà Hoa được huy động đi làm thêm giờ (thêm ca) vào ngày thứ Bảy thì được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm.

Trường hợp người lao động cần nghỉ bù, người sử dụng lao động bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian do phải làm việc thêm giờ nên không được nghỉ. Nếu thời gian đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 8 giờ/ngày thì được nghỉ bù 8 giờ vào một ngày khác.

Việc công ty trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm là đúng quy định. Trường hợp người lao động muốn nghỉ bù, thì được nghỉ bù 1 ngày và được hưởng 100% lương ngày là có lợi cho người lao động.

Việc bố trí cho người lao động nghỉ bù là bù cho số thời gian người lao động do làm thêm giờ không được nghỉ. Do đó, yêu cầu của bà Hoa, làm thêm giờ vào 1 ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù 2 ngày là không có cơ sở giải quyết.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.