Chống Covid-19:

Bộ LĐ-TB&XH bố trí luân phiên 30 % công chức, viên chức làm việc ở cơ quan

(Dân trí) - Chiều 31/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo việc bố trí cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhằm đối phó với dịch Covid-19.

Bộ LĐ-TBXH bố trí luân phiên 30 % công chức, viên chức làm việc ở cơ quan - 1

Trên cơ sơ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch.

Về bố trí nhân lực làm việc tại cơ quan, Bộ trưởng quy định: Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan để kịp thời giải quyết công việc được giao.

Các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học, bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đến làm việc tại cơ quan.

Tỷ lệ 30 % trên sẽ thực hiện theo hình thức luân phiên làm việc.

Các đơn vị sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị.

Đồng thời, các thủ trưởng đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.

Thông báo của Bộ cũng nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Quy định về bố trí trên của Bộ LĐ-TB&XH có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan
Đang được quan tâm