Thứ bảy, 09/11/2019 - 08:57

BHXH tự nguyện: Số người tham gia tăng hơn 100 % so với đầu năm 2019

Dân trí

Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là 15,414 triệu người, tăng 690.000 người so với tháng 12/2018. Về BHXH tự nguyện, số người tham gia khá ấn tượng với 499.000, tăng 228.000 người so với thời điểm đầu năm 2019 (đạt hơn 100 %).

Đây là thống kê của Ban Thu (BHXH VN) tới hết tháng 10 về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

Phân tích rõ hơn, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu, cho biết: tính đến 31/10, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, đạt 97,5% kế hoạch giao. Tăng 146.000 người so với tháng 9, tăng 462.000 người so với tháng 12/2018. Dự kiến số người còn phải phát triển 2 tháng cuối năm 2019 là 388.000 người.

Đánh giá về các địa phương, thống kê của Ban Thu cho thấy, cả nước có 5 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao về phát triển số người tham gia là Bắc Giang (269,515 người đạt 105.9% kế hoạch giao); Ninh Bình (127,796 người, đạt 102.0% kế hoạch); Vĩnh Long (93,081 người, đạt 101.7% kế hoạch); Phú Thọ (163,870 người, đạt 100.8% kế hoạch); Quảng Ngãi (102,694 người, đạt 100.2% kế hoạch).

Trong 10 tháng đầu năm 2019 các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hải Dương, Thái Bình có tỷ lệ phát triển người tham gia cao nhất cả nước...

Về người tham gia BHXH tự nguyện tới hết tháng 10 là 499.000 người, đạt 101,7% kế hoạch giao; tăng 36.000 người so với tháng 9/2019, số người tăng 10 tháng đầu năm là 228.000 người.

Trong đó, 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là: Hưng Yên, Sơn La, Cà Mau, Lạng Sơn, Hà Nam. Từ nay đến cuối năm số người phải phát triển theo chỉ tiêu phấn đấu là 101.000 người.

Số người tham gia BHYT đạt 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó 5 tỉnh, thành phố đạt vượt kế hoạch về phát triển người tham gia cao nhất là Bình Dương, Bắc Giang, Long An, Hà Nam, Bắc Ninh.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến 31/10 là hơn 291.000 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao.

Trong tháng 10, tổng số đơn vị đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 1.047 đơn vị; các tỉnh, thành phố ban hành nhiều Quyết định thanh tra đột xuất là: TP.HCM (110 đơn vị), Nghệ An (86 đơn vị), Hải Phòng (47 đơn vị), Kiên Giang (42 đơn vị), Thanh Hóa (40 đơn vị).

Trong tháng 10/2019, tổng số cuộc Hội nghị trực tiếp với Bưu điện nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được tổ chức là 1.723 cuộc với 38.135 người tham gia; nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay là 212.593 người, đạt tỷ lệ 96,6% kế hoạch.

Hoàng Mạnh