1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

5 phẩm chất cần có để không bị robot "cướp" việc làm

Đây là 5 điều mà người lao động cần có để không bị mất việc làm vào tay robot được các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp chỉ ra...

5 phẩm chất cần có để không bị robot "cướp" việc làm

Video: Bloomberg.

Theo Lâm Phong/Vneconomy.vn