Mỹ:

14 ngành nghề cần bằng cử nhân có nguy cơ sụt giảm trong 10 năm tới

Phóng viên đứng đầu danh sách 14 ngành nghề cần bằng đại học có nguy cơ sụt giảm trong vòng 10 năm tới.

Lấy bằng đại học là bước đầu tiên quan trọng trong nhiều nghề nghiệp. Tuy nhiên, không phải mọi ngành nghề đòi hỏi bằng đại học đều được thiết lập để phát triển trong vài năm tới.

Cứ hai năm một lần, Cục Thống kê Lao động Mỹ lại công bố dự báo việc làm cho nước này. Bản báo cáo ước tính có bao nhiêu người có khả năng được tuyển dụng trong các công việc khác nhau trong thập kỷ tới.

Bản dự báo được phát hành gần đây nhất cho thấy dự kiến việc làm sẽ thay đổi như thế nào giữa năm 2018 và 2028. Các dự báo cũng bao gồm các yêu cầu giáo dục điển hình cho từng công việc. 

Dựa trên bản dự báo đó, có thể thấy 14 công việc yêu cầu bằng cử nhân trở lên sẽ có sự sụt giảm việc làm trong 1 thập kỷ tới.

Dưới đây là các công việc đó, cùng với mức lương hàng năm trung bình kể từ tháng 5 năm 2018, theo bản dự báo.

14 ngành nghề cần bằng cử nhân có nguy cơ sụt giảm trong 10 năm tới - 1

Nghề phóng viên đứng đầu danh sách 

 

14. Nhà văn và tác giả: Việc làm được dự kiến giảm từ 123.200 năm 2018 xuống còn 123.000 vào năm 2028, giảm 0,1%. Mức lương trung bình năm 2018: 62,170$.

13. Kỹ sư hạt nhân: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 17.700 năm 2018 xuống 17.600 vào năm 2028, giảm 0,5%. Mức lương trung bình năm 2018: 107,600$.

12. Kỹ sư điện tử (trừ máy tính): Việc làm được dự đoán sẽ giảm từ 138.500 trong năm 2018 xuống còn 137.300 vào năm 2028, giảm 0,9%. Mức lương trung bình năm 2018: 102.700$.

11. Giám định thuế, người thu thuế và đại lý doanh thu: Việc làm được dự kiến giảm từ 58.200 trong năm 2018 xuống 56.800 vào năm 2028, giảm 2,4%. Mức lương trung bình năm 2018: 54,440$.

10. Biên tập viên: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 118.300 trong năm 2018 xuống còn 114.900 vào năm 2028, giảm 2,9%. Mức lương trung bình năm 2018: 59.480$.

9. Giáo viên sau trung học: Việc làm được dự kiến giảm từ 125.600 trong năm 2018 xuống còn 121.800 vào năm 2028, giảm 3.0%. Mức lương trung bình năm 2018: 53,120$.

8. Nhân viên bảo hiểm: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 110.400 trong năm 2018 xuống còn 105.000 vào năm 2028, giảm 4,9%. Mức lương trung bình năm 2018: 69.380$.

7. Giám đốc điều hành: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 263.200 trong năm 2018 xuống còn 248.800 vào năm 2028, giảm 5,5%. Mức lương trung bình năm 2018: 189,600$.

6. Lập trình viên máy tính: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 250.300 trong năm 2018 xuống 232.300 vào năm 2028, giảm 7,2%. Mức lương trung bình năm 2018: 84.280$.

5. Phát thanh viên: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 38.300 trong năm 2018 xuống còn 35.600 vào năm 2028, giảm 7,3%. Mức lương trung bình năm 2018: 33.220$.

4. Đại lý bán hàng: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 432.200 trong năm 2018 xuống còn 400.200 vào năm 2028, giảm 7,4%. Mức lương trung bình năm 2018: 62,750$.

3. Chuyên gia quan hệ lao động: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 79.200 trong năm 2018 xuống 72.600 vào năm 2028, giảm 8,3%. Mức lương trung bình năm 2018: 67.790$.

2. Giáo viên trung học: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 67.200 trong năm 2018 xuống còn 60.200 vào năm 2028, giảm 10,3%. Mức lương trung bình năm 2018: 53,630$.

1. Phóng viên: Việc làm được dự kiến sẽ giảm từ 42.800 trong năm 2018 xuống còn 37.600 vào năm 2028, giảm 12,1%. Mức lương trung bình năm 2018: 41,260$.

Theo Khánh Hồng/Vietq.vn, CNBC

Bài liên quan
Đang được quan tâm