1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Việt Nam vay khoảng 77.000 tỷ đồng để đảo nợ trong năm nay

(Dân trí) - Với nhiều nguyên nhân, nợ công Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm qua, từ 51,7% GDP năm 2010 lên 60,3% GDP vào cuối năm 2014 và dự kiến ở mức 64% GDP vào cuối năm 2015.

Việc đảo nợ được cho biết không làm tăng nợ công và phù hợp với thông lệ quốc tế
Việc đảo nợ được cho biết không làm tăng nợ công và phù hợp với thông lệ quốc tế

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Việt Nam “vô địch ASEAN” về xuất khẩu vào Mỹ
* "Chúa đảo" Tuần Châu xây sân golf khủng bên Vịnh Hạ Long
* Dòng tiền cải thiện, VN-Index hồi phục hơn 4 điểm
* Đà Nẵng có thể trở thành điểm du lịch đẳng cấp thế giới
* Bộ trưởng Công Thương: Chưa tăng giá điện
* [VIDEO] Tài chính kinh doanh sáng 31/10/2014

Theo số liệu được báo cáo lên Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 29/10 vừa rồi, đến cuối năm 2013, nợ công bằng 54,2% GDP (trong đó nợ Chính phủ 42,3%, nợ Chính phủ bảo lãnh 11,1%, nợ của chính quyền địa phương 0,8%) và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 37,3% GDP. 

Dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP (trong đó nợ Chính phủ 46,9%, nợ Chính phủ bảo lãnh 12,6%, nợ của chính quyền địa phương 0,8%) và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 39,9% GDP. Như vậy, các chỉ tiêu về nợ công vẫn đang nằm trong giới hạn cho phép theo Nghị quyết của Quốc hội.

Chính phủ khẳng định, nợ công là nguồn vốn quan trọng để bổ sung cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trên 98% vốn vay được sử dụng trực tiếp cho các dự án hạ tầng, phần còn lại được đưa vào ngân sách nhà nước cho chi đầu tư (1,5%) và một phần chi sự nghiệp trong các dự án vay ODA theo cam kết (0,4%).  

Mục tiêu của Chính phủ là sẽ giảm dần các chỉ tiêu nợ công trong giai đoạn 2016-2020 để đến năm 2020 nợ công khoảng 60,2% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,6% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 46% GDP và tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 20% (giới hạn quy định là không quá 25%). Đồng thời, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, có một thực tế là nợ công thời gian qua của Việt Nam tăng rất nhanh. Nợ công đã tăng mạnh từ 51,7% GDP năm 2010 lên 60,3% GDP vào cuối năm 2014 và 64% GDP vào cuối năm 2015. 

Nguyên nhân được Chính phủ lý giải do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, tỷ trọng thu ngân sách thấp hơn cùng kỳ nhưng vẫn phải giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, tỷ lệ huy động thuế, phí vào ngân sách nhà nước đã giảm từ 24,8% GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 xuống còn 21% GDP giai đoạn 2011-2015.
 
Trong khi đó, yêu cầu chi ngân sách tăng mạnh, phải dành nguồn kinh phí lớn cho thực hiện các chính sách kích thích kinh tế, cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, tỷ trọng chi cho con người trong tổng chi thường xuyên tăng từ 62,2% lên 68,2%; giai đoạn 2011-2014 đã 3 lần điều chỉnh tăng lương tối thiểu và 2 lần tăng phụ cấp công vụ; chi an sinh xã hội tăng bình quân 18%/năm, cao hơn tốc độ tăng khoảng 10% của thu, chi ngân sách. Điều này khiến nguồn ngân sách nhà nước còn lại để bố trí cho trả nợ và đầu tư phát triển là rất hạn hẹp trong khi nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là rất lớn.
 
Trước tình hình này, giai đoạn 2011-2015, Việt Nam phải phát hành trái phiếu Chính phủ 335.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần giai đoạn 2006-2010 (giai đoạn 2011-2014 đã phát hành 250.000 tỷ đồng, năm 2015 theo kế hoạch phát hành thêm 85.000 tỷ đồng), đồng thời đã đẩy mạnh giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi và bảo lãnh vay để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới... 
 
Mặt khác, do Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình nên tỷ trọng vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với kỳ hạn dài, lãi suất thấp trong nợ công giảm dần nên Việt Nam chuyển sang vay trong nước. Tỷ trọng vay trong nước tăng lên, chủ yếu qua phát hành trái phiếu Chính phủ ngắn hạn (năm 2012, kỳ hạn phát hành bình quân là 2,9 năm, lãi suất bình quân 10%/năm; năm 2013 là 3,4 năm và 7,96%/năm; 10 tháng đầu năm 2014 là 4,84 năm và 6,81%/năm) dẫn đến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ tăng nhanh trong ngắn hạn.
 
Trong bối cảnh đó, Chính phủ khẳng định, vẫn bảo đảm trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn. Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 ước khoảng 14,2% (theo quy định của Chiến lược nợ công là không quá 25%). Ngoài ra, còn  sử dụng một phần vay mới để đảo nợ với kỳ hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn, góp phần giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và giảm chi phí vay vốn (năm 2014 vay đảo nợ khoảng 77.000 tỷ đồng). Việc đảo nợ này được Chính phủ khẳng định không làm tăng nợ công và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Luật Quản lý nợ công, nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương. Nghị quyết số 10/2013/QH13 của Quốc hội quy định đến năm 2015 nợ công không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.
 
Còn chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 quy định nợ công đến năm 2020 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không kể vay về cho vay lại) không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

 Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”