Infographic

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không định hướng 2021-2030 đến 2050 ra sao?

Thiết kế: Thủy Tiên Mộc An

(Dân trí) - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030 sẽ có 28 cảng hàng không (14 quốc tế, 14 quốc nội) và 31 cảng hàng không (14 quốc tế, 17 quốc nội) đến năm 2050.

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không định hướng 2021-2030 đến 2050 ra sao? - 1