Ngành nghề nào "khát" lao động nhất?

(Dân trí) - Kinh tế phục hồi sau đại dịch, nhiều lĩnh vực chứng kiến nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn, sẵn sàng tăng quỹ lương, thưởng để giữ chân, thu hút lao động.

Ngành nghề nào khát lao động nhất? - 1