1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kiểm tra dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa công bố quyết định kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Kiểm tra dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc - 1

Thanh tra Bộ GTVT tiến hành kiểm tra các dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Thanh tra Bộ GTVT; Vụ Khoa học  Công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Trung tâm Công nghệ thông tin. Dự án kiểm tra từ khi triển khai đến thời điểm kiểm tra, thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Cơ quan Thanh tra Bộ GTVT cho biết, mục đích của đợt kiểm tra để đánh giá việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng, kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO.

Thông qua việc kiểm tra, những ưu điểm của hình thức thu phí này sẽ tiếp tục phát huy; xác định những tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra, phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, đặc biệt phải nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT, công tác kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm nội dung, thẩm quyền và thời hạn theo quy định.  

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định 946 ngày 27/5, về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao ông Lê Văn Doãn, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra theo đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra; xử lý hoặc trình lãnh đạo Bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn kiểm tra.