Bộ trưởng Giao thông chịu trách nhiệm về 7 trạm BOT không thu phí tự động

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quyết định lộ trình và chịu trách nhiệm toàn diện đối với 7 trạm không đủ điều kiện thu phí tự động không dừng.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2020 các trạm phải hoàn tất lắp đặt  hệ thống thu phí không dừng (ETC). Riêng đối với các trạm do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Theo Bộ GTVT, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) giai đoạn 1 thực hiện ở 44 trạm thu phí, giai đoạn 2 gồm 33 trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý. Ngoài ra, còn các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện.

Bộ GTVT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không triển khai thu phí điện tử không dừng tại 7 dự án BOT trên quốc lộ 51 (QL), QL3, QL91 và ở Cà Mau.

Bộ trưởng Giao thông chịu trách nhiệm về 7 trạm BOT không thu phí tự động - 1

Bộ trưởng GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về  7 trạm không đủ điều kiện thu phí tự động không dừng

Trong văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng gửi Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí, hình thức thu phí, thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng đối với một số trạm thu phí đặc thù thuộc dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền như đề xuất của Bộ GTVT.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Cà Mau quyết định hình thức thu phí (thủ công hoặc điện tử không dừng) đối với 4 trạm thu phí thuộc công trình cầu có quy mô nhỏ trên địa bàn do UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ GTVT cho biết, hệ thống ETC giai đoạn 1 gồm 37 trạm thu phí lượt trên QL và 7 hệ thống thu phí kín trên các tuyến cao tốc đã vận hành ETC trên 40 trạm; 4 trạm thu phí chưa triển khai thuộc 4 đường cao tốc do VEC quản lý chưa triển khai ETC do những vướng mắc về nguồn vốn triển khai.

Hệ thống ETC giai đoạn 2 do Công ty CP Giao thông số Việt Nam - Viettel cung cấp dịch vụ ETC trên 33 trạm thu phí. Ngày 29/12, nhà đầu tư đã hoàn thành và khai trương, vận hành toàn hệ thống ETC. Hoạt động thu phí tại các trạm đã lắp đặt ETC trên toàn quốc đã được kết nối.

Riêng 8 trạm thu phí không thể triển khai hoặc lùi thời gian triển khai sau năm 2020 do: 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (trạm km 1.747 đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Lợi và Thái Hà); 2 trạm chưa được thu phí và đang báo cáo Thủ tướng phương án bố trí ngân sách hoàn trả cho nhà đầu tư (trạm Bờ Đậu quốc lộ 3 và trạm T2 quốc lộ 91); 3 trạm trên quốc lộ 51 có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới ba năm.

Theo Bộ GTVT, việc triển khai ETC tại các trạm này sẽ không hiệu quả, phá vỡ phương án tài chính dự án BOT và dự án ETC, ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng; ngoài ra, các dự án này nằm trên các tuyến có lưu lượng giao thông thấp, không ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống ETC trên toàn quốc. Bộ GTVT sẽ có giải pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác thu phí đảm bảo tính công khai, minh bạch tại các trạm thu phí này.

Ngoài ra, với 39 trạm thu phí do 16 địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các địa phương đều cam kết hoàn thành ETC đúng tiến độ mà Thủ tướng chỉ đạo. Riêng UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai ETC đối với 4 trạm tại tỉnh này do trạm thu phí ở các cầu có quy mô nhỏ, chủ yếu xe 2 bánh đi qua, lắp ETC gặp nhiều khó khăn và không khả thi.

Như vậy, trong tổng số 15 địa phương (không bao gồm tỉnh Cà Mau) với 35 trạm thu phí, hiện có 19 trạm đã triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành và kết nối với dự án ETC của Bộ GTVT, 11 trạm đang triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị và đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, 5 trạm thuộc các dự án BOT đang thực hiện, sẽ triển khai ETC khi dự án đi vào khai thác.

Tin liên quan