Kiểm toán bêu tên PV GAS để vài nghìn m2 đất không hiệu quả, nợ khó đòi lớn

(Dân trí) - Qua công tác kiểm toán báo cáo tài chính lĩnh vực doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số loạt vấn đề như sử dụng đất không đúng mục đích; để xảy ra tình trạng nợ khó đòi lớn...

Kiểm toán bêu tên PV GAS để vài nghìn m2 đất không hiệu quả, nợ khó đòi lớn - 1

Theo Kiểm toán Nhà nước, PV GAS - Công ty mẹ để xảy ra tình trạng nợ khó đòi lớn (Ảnh: PVGas).

Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo về công tác kiểm toán năm 2021 gửi Quốc hội. Trong đó, một loạt những tồn tại được chỉ ra sau kiểm toán báo cáo tài chính lĩnh vực doanh nghiệp.

Cụ thể theo Kiểm toán Nhà nước, một số doanh nghiệp còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả như PV GAS - Công ty mẹ (6.863 m2 đất trống, quá thời hạn đầu tư), Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (13.002 m2 đất đang chờ thực hiện dự án);

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau thì chưa sử dụng đất theo đúng kế hoạch (Công ty mẹ 34.228 m2, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 8.868 m2); Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (17.284 m2 đất chưa sử dụng).

Doanh nghiệp thuộc PV GAS cũng bị nêu rõ sử dụng đất không đúng mục đích như Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (34.100m2) hay Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (6.602 m2).

Một số doanh nghiệp hiệu quả đầu tư tài sản cố định, đầu tư tài chính thấp như Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Năm 2020, dây chuyền sản xuất NPK chỉ đạt 45,6% công suất và 63,2% sản lượng sản kế hoạch; một số kho đầu tư dở dang đang làm thủ tục chuyển nhượng nhưng chưa chuyển nhượng được); Công ty mẹ - PV GAS; Công ty mẹ - TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Một số dự án chậm được bàn giao đưa vào sử dụng dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng vốn như ở MobiFone (một số dự án mở rộng mạng lưới Metro cho các tỉnh khu vực Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ).

Theo đó các hợp đồng mua thiết bị truyền dẫn được đầu tư từ năm 2017 nhưng đến cuối năm 2020 MobiFone mới bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân theo giải thích của đơn vị chưa thuê được kênh (quang trắng) từ phía đối tác.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, việc quản lý nợ tại một số doanh nghiệp chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn như PV GAS - Công ty mẹ (568,79 tỷ đồng); Công ty mẹ - MobiFone (724,20 tỷ đồng).

Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nợ khó đòi lớn như: PV GAS - Công ty mẹ (255,4 tỷ đồng); Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (70,41 tỷ đồng), Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (16,16 tỷ đồng); Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (233,57 tỷ đồng).

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng "vạch" rõ tình trạng chưa kê khai, nộp NSNN khoản chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu bán cho BOT Phú Mỹ 2.2 và BOT Phú Mỹ 3 theo quy định (PV GAS)...

Tin liên quan