Hơn 2,8 triệu tỷ đồng dư nợ "chiến đấu" mảng dễ có tín dụng đen

(Dân trí) - Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là khoảng 2,86 triệu tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế với hơn 14 triệu khách hàng. Lĩnh vực này cũng dễ phát sinh tín dụng đen.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn trả lời kiến nghị cử tri TPHCM về giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Số liệu cho thấy đến ngày 24/8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,47 triệu tỷ đồng, tăng 9,87% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 2,86 triệu tỷ đồng, tương đương 25% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế, với hơn 14 triệu khách hàng, tăng 8,42% so với cuối năm 2021.

Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian qua đã điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động tín dụng đen.

Lĩnh vực cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng có dư nợ xếp thứ 2, đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, chiếm trên 22,22% dư nợ nền kinh tế, tăng 14,99% so với cuối năm 2021.

Hơn 2,8 triệu tỷ đồng dư nợ chiến đấu mảng dễ có tín dụng đen - 1

Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 25% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế và là lĩnh vực dễ phát sinh tín dụng đen (Ảnh: Mạnh Quân).

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng khả năng cung ứng vốn của cả tổ chức tín dụng, cũng như khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của người dân, đặc biệt là phục vụ các nhu cầu vay vốn tiêu dùng chính đáng, nhu cầu vốn của người nghèo, người thu nhập thấp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, hỗ trợ hoạt động vay vốn của người dân, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cũng phát triển mạng lưới tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô phủ khắp các vùng miền nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân.

Với các đối tượng chính sách, người nghèo, người không có tài sản bảo đảm, người lao động có thu nhập thấp, Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang triển khai 26 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại đây đến cuối tháng 7 đạt 273.458 tỷ đồng, tăng 10,28% so với cuối năm 2021, với gần 6,4 triệu khách hàng còn dư nợ.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, chỉ đạo hệ thống ngân hàng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen cũng được đẩy mạnh.

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của người dân, doanh nghiệp góp phần hạn chế tín dụng đen, trong đó đặc biệt tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định về hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tập trung nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân…

Tin liên quan