Giải ngân FDI ước hơn 11 tỷ USD trong năm 2011

(Dân trí) - Theo Cục đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư giải ngân trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 8,2 tỉ đô la Mỹ và có thể đạt 11-11,5 tỉ đô la Mỹ đến cuối năm như mục tiêu đề ra.

Báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong 9 tháng qua cả nước có 675 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 8,23 tỉ đô la Mỹ. Ngoài ra có 178 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,66 tỉ đô la Mỹ.

Như vậy, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 9 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,9 tỉ đô la Mỹ, bằng 72% so với cùng kỳ năm 2010.

Mặc dù nguồn vốn mới giảm, nhưng theo Cục Đầu tư nước ngoài thì mục tiêu về giải ngân nguồn vốn của khu vực này trong năm nay là có thể đạt được.

Vốn giải ngân của khu vực FDI trong tháng 9 ước đạt 900 triệu đô la Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư giải ngân trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 8,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn khó khăn thì kết quả vốn giải ngân này là khá tốt, và có thể kỳ vọng vốn giải ngân cho cả năm nay có thể đạt 11-11,5 tỉ đô la Mỹ như mục tiêu đề ra.

Thống kê cũng cho thấy, các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài lần lượt là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất phân phối điện; xây dựng; dịch vụ lưu trú và ăn uống…

LH