1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bộ Tài chính xin lập Quỹ mua vắc xin phòng Covid-19 cho 75 triệu người Việt

Nguyễn Tuyền

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 do tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài và chủ động tài chính cho việc mua vắc xin.

Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán của Bộ Y tế dự kiến Việt Nam sẽ mua 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người.

Tổng nhu cầu kinh phí ước tính là khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vắc xin là khoảng 21.000 tỷ đồng. Kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng là khoảng 4.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính xin lập Quỹ mua vắc xin phòng Covid-19 cho 75 triệu người Việt - 1

Bộ Tài chính xin lập Quỹ để chủ động tài chính mua vắc xin phòng Covid-19 do tình hình dịch căng thẳng (Ảnh Đỗ Linh).

Bộ Tài chính cho rằng, nguồn kinh phí để mua vắc xin, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, khi dịch kéo dài thì nhu cầu vắc xin hàng năm tăng cao, kinh phí sẽ mua vắc xin lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) thì sẽ khó đáp ứng mục tiêu phòng dịch cho toàn dân.

Trong bối cảnh cân đối NSNN khó khăn, theo Bộ Tài chính, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vắc xin phòng Covid-19, việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là rất cần thiết. Điều này đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Bộ Tài chính cho hay, quỹ vắc xin phòng Covid-19 có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính của Quỹ cho hoạt động tài trợ, hỗ trợ mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Hoạt động của Quỹ sẽ không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Quỹ sẽ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc thành lập Quỹ sẽ vận động quyên góp, tài trợ; tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 khi được lập ra sẽ thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, công khai tài chính theo quy định của Luật Kế toán và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính khẳng định Quỹ vắc xin phòng Covid-19 phải có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình thu, chi, quyết toán tài chính quỹ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và NSNN; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.