Bộ Công Thương nói gì về việc mạnh tay xáo trộn tổ chức, nhân sự?

Dân trí Trả lời Dân trí tối qua, theo Bộ Công Thương, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp lại nhân sự theo tổ chức bộ máy mới. Dự kiến việc phân bổ nhân sự này sẽ hoàn thành trong đầu quý I/2017.
>>Thay đổi, xáo trộn mạnh về tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương
>>Bộ Công Thương phải rút kinh nghiệm về công tác cán bộ

Bộ Công Thương sắp có biến động mạnh về công tác cán bộ, nhân sự.
Bộ Công Thương sắp có biến động mạnh về công tác cán bộ, nhân sự.

Như Dân trí đã đưa tin, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa quyết định đưa ra bàn cùng tập thể Ban cán sự Bộ Công Thương nhằm thông qua phương án kiện toàn và tái cấu trúc nhân sự. Theo đó, phương án xây dựng cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020 đưa ra theo hướng giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối.

Liên quan tới vấn đề này, đại diện Bộ Công Thương đã trả lời các câu hỏi với báo chí:.

Thưa ông, việc cơ cấu nhân sự theo đề án của Bộ Công Thương dự kiến bao giờ có hiệu lực? Các chức danh được phân bổ sẽ như thế nào?

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ theo hướng tinh gọn. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương).

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp lại nhân sự theo tổ chức bộ máy mới. Dự kiến việc phân bổ nhân sự này sẽ hoàn thành trong đầu quý I/2017.

Về cơ cấu lãnh đạo của các đơn vị sẽ thực hiện đúng theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015 (phân bổ chức danh lãnh đạo).

Việc Bộ Công Thương tiên phong tinh giản bộ máy bằng cách giảm đầu mối các Vụ, Cục đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đề nghị Bộ Công Thương cho biết mục tiêu của việc giảm các đầu mối này?

Mục tiêu của việc giảm các đầu mối (Cục, Vụ, Viện) của Bộ Công Thương là để cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển.

Ngoài ra, thời gian tới, chủ trương của Bộ Công Thương sẽ là đẩy mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Việc này chắc chắn sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho việc nâng cao tính cạnh tranh cũng như phát triển doanh nghiệp.

Đối với các Cục, Vụ nằm trong danh sách sáp nhập, lãnh đạo tại đây sẽ bố trí ra sao? Căn cứ vào các điều kiện, tiêu chí nào?

Theo dự kiến, số lượng đầu mối của Bộ sẽ giảm đi 7 đơn vị, do đó sẽ dôi dư 7 vị trí cấp trưởng. Đối với lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc danh sách sáp nhập, Bộ Công Thương dự kiến một số phương án sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo này căn cứ vào các chí như: chức vụ Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; ngạch công chức; trình độ đào tạo; kinh nghiệm công tác; độ tuổi...

Một số phương án bố trí lãnh đạo sau khi sáp nhập có thể tính tới như:

Bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị trong Bộ hiện còn thiếu lãnh đạo; bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (hiện tại, một số đơn vị sự nghiệp còn thiếu lãnh đạo cấp phó so với quy định, hoặc có lãnh đạo cấp trưởng chuẩn bị nghỉ hưu).

Là nguồn bổ sung, thay thế những công chức lãnh đạo chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc cử làm Tham tán trong các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Bổ nhiệm/Cử giữ các chức vụ lãnh đạo/ người đại diện tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty đối với Lãnh đạo có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác đáp ứng được yêu cầu điều hành doanh nghiệp.

Trường hợp năng lực trình độ yếu kém, sức khỏe không đảm bảo sẽ thực hiện giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau sáp nhập, chia tách, Bộ có tính tới trường hợp sẽ dư thừa nhân sự và những nhân sự dư thừa sẽ được sắp xếp ra sao?

Một số phương án sắp xếp nhân sự dôi dư sau khi sáp nhập, chia tách được Bộ Công Thương dự kiến như sau:

Ưu tiên tạo điều kiện tìm công việc mới tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ đối với những trường hợp đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm mà đơn vị sự nghiệp còn thiếu.

Tạo điều kiện tìm việc làm mới trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ đối với nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Là nguồn bổ sung, thay thế những công chức/ viên chức chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc cử làm Tùy viên trong các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Những trường hợp năng lực, trình độ kém, sức khỏe không đảm bảo sẽ thực hiện giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Sự thay đổi này có dẫn đến việc dư thừa nhân sự khiến cho người lao động bị mất việc? Bộ đã có đánh giá tác động chưa?

Bộ Công Thương cũng đã đánh giá tác động của sự thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy dẫn tới việc dư thừa nhân sự và có thể khiến người lao động phải nghỉ việc. Mặt khác, theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, lộ trình đến năm 2021 số lượng biên chế tinh giản là 10% (trung bình mỗi năm tinh giản 1,5%). Chủ trương tinh giản của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn hiện nay và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Bộ Nội vụ cũng đã giao chỉ tiêu biên chế năm 2017 của Bộ Công Thương, theo đó số lượng biên chế năm 2017 giảm so với năm 2016. Do đó, Bộ Công Thương sẽ rà soát lại những lao động dôi dư, Bộ sẽ có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi tối đa (có thể) cho họ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xin ông cho biết, các Thứ trưởng có phân công lại nhiệm vụ không? Nếu có, cụ thể sẽ như thế nào? Dự kiến bao giờ bộ máy sẽ được kiện toàn?

Hiện tại, lãnh đạo Bộ Công Thương đã được phân công nhiệm vụ theo từng mảng công việc chuyên môn và theo từng đơn vị phụ trách. Do đó, khi có cơ cấu tổ chức mới, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ họp, trao đổi và Bộ trưởng sẽ quyết định việc phân công nhiệm vụ cho các Thứ trưởng. Dự kiến việc kiện toàn bộ máy sẽ hoàn thành trong đầu quý I/2017.

Được biết, Bộ đã có hội nghị họp với các Cục/Vụ liên quan, có được sự đồng thuận của các đơn vị hay không? Phương án cuối cùng liệu khi nào sẽ có và có nhiều thay đổi so với phương án đã được đưa ra hay không?

Trong quá trình xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ đã tổ chức họp với các Cục, Vụ, Viện liên quan. Hiện nay, dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong Bộ có liên quan và cơ bản đều nhận được sự đồng thuận của cá cơ quan, đơn vị.

Dự kiến, Nghị định chính thức sẽ được Chính phủ ban hành trong tháng 12/2016. Sự thay đổi so với phương án đã được đưa ra (nếu có) sẽ do Chính phủ quyết định.

Phương Dung

MỚI NHẤT
Xổ số điện toán liên tiếp trao giải khủng: Ai kiểm tra?
Xổ số điện toán liên tiếp trao giải khủng: Ai kiểm tra?

Để giải thích nghi vấn đặt ra sau khi Vietlott thông báo 4 giải thưởng đặc biệt lên tới hàng chục tỷ trong 1 tháng, cơ quan thuế cần vào cuộc.

Thứ tư, 23/11/2016 - 11:06

USD ngân hàng chính thức tăng lên mức 22.700 VND
USD ngân hàng chính thức tăng lên mức 22.700 VND

(Dân trí) - Tại VietinBank, giá USD được ngân hàng này niêm yết giao dịch ở mức 22.600 VND - 22.700 VND. Đây là ngân hàng có mức giá USD cao nhất trên thị trường hiện nay.

Thứ tư, 23/11/2016 - 11:02

“Tuần vàng tri ân” – FLC Sầm Sơn tặng quà khách hàng lên tới 4 tỷ đồng
“Tuần vàng tri ân” – FLC Sầm Sơn tặng quà khách hàng lên tới 4 tỷ đồng

Từ ngày 26/11 đến ngày 4/12, FLC Group trân trọng gửi tới quý khách hàng chương trình bán hàng ưu đãi với nhiều quà tặng hấp dẫn lên tới gần 4 tỷ đồng dành cho khách hàng đã mua và các khách hàng đang quan tâm đến các sản phẩm của FLC Sam Son Beach & Golf Resort.

Thứ tư, 23/11/2016 - 11:00

Nhân viên công ty mua bán nợ nhận lương hơn “nghìn đô” mỗi tháng
Nhân viên công ty mua bán nợ nhận lương hơn “nghìn đô” mỗi tháng

(Dân trí) - Với kết quả lãi trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 180,7% so với năm trước, trong năm 2015, nhân viên DATC nhận lương bình quân 28,1 triệu đồng/tháng trong khi mức thu nhập bình quân của các sếp là 42,3 triệu đồng/tháng.

Thứ tư, 23/11/2016 - 10:18

Đầu tư bất động sản từ bài học “tầm nhìn” của Donald Trump
Đầu tư bất động sản từ bài học “tầm nhìn” của Donald Trump

Ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng trước đó, nhiều người biết đến ông như 1 doanh nhân thành công, nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Ông Donald Trump có nhiều nhận định về bất động sản được nhiều người xem là bài học kinh nghiệm và ứng dụng thành công.

Thứ tư, 23/11/2016 - 10:00

Sữa học đường: Ưu tiên hàng đầu cho những “công dân nhí”
Sữa học đường: Ưu tiên hàng đầu cho những “công dân nhí”

Hơn ba phần tư thế kỉ qua, các “công dân nhí” của Nhật Bản, Mỹ, Anh quốc… đã được sử dụng những ly sữa học đường. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, sữa vẫn là một phần không thể thiếu được trong bữa ăn tại các trường học. Giờ đây, những “công dân nhí” của Việt Nam cũng sẽ được hưởng thụ những ly sữa học đường không kém gì Châu Âu, Mỹ, Nhật…

Thứ tư, 23/11/2016 - 10:00

Chưa lên sàn, Sabeco bị phạt 100 triệu đồng
Chưa lên sàn, Sabeco bị phạt 100 triệu đồng

(Dân trí) - Nguyên nhân là do Sabeco đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật khi không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty về tình hình quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính...

Thứ tư, 23/11/2016 - 09:10

Phía tây Hà Nội - Điểm sáng nhất trên bản đồ BĐS Thủ đô
Phía tây Hà Nội - Điểm sáng nhất trên bản đồ BĐS Thủ đô

Dù thị trường chung đang có dấu hiệu chững lại nhưng bất động sản phía Tây Hà Nội vẫn sôi động và đang tăng trưởng ổn định. Khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường BĐS Thủ dô từ nay đến cuối năm.

Thứ tư, 23/11/2016 - 09:00

Vụ "bốc hơi" 100 triệu đồng tại Agribank: Khẩn trương điều tra
Vụ "bốc hơi" 100 triệu đồng tại Agribank: Khẩn trương điều tra

(Dân trí) - Liên quan đến vụ khách hàng báo mất 100 triệu đồng trong tài khoản ATM, Ngân hàng Agribank cho biết đang khẩn trương tích cực phối hợp với Tiểu ban Quản lý rủi ro - Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50... để điều tra xác định nguyên nhân.

Thứ tư, 23/11/2016 - 08:53

Lượng thẻ ATM phát hành trong nước đã vượt quá dân số Việt Nam
Lượng thẻ ATM phát hành trong nước đã vượt quá dân số Việt Nam

(Dân trí) - Báo cáo tại Hội thảo “Tương lai thanh toán bằng thẻ và tiền điện tử” do Bộ Công Thương của Banking Việt Nam, tính đến cuối 2015, lượng thẻ phát hành trên toàn quốc là 99,5 triệu thẻ, tăng hơn 3 lần so với năm 2010.

Thứ tư, 23/11/2016 - 08:33

Tan hoang làng bưởi đặc sản Phúc Trạch
Tan hoang làng bưởi đặc sản Phúc Trạch

Gần 1 tháng trôi qua, người dân trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa nguôi nỗi đau xót khi nhìn những vườn bưởi tan hoang trơ gốc, gãy đổ do lũ càn quét sau 1 đêm.

Thứ tư, 23/11/2016 - 08:00

Cuối năm, thời điểm vàng để sở hữu căn hộ cao cấp giá "mềm”
Cuối năm, thời điểm vàng để sở hữu căn hộ cao cấp giá "mềm”

Thị trường BĐS hiện đang bước vào mùa làm ăn sôi động nhất trong năm. Hàng loạt dự án mới được tung ra ở đủ mọi phân khúc từ trung bình đến cao cấp để đón nhu cầu của người mua nhà cũng như dòng kiều hối đổ về vào mùa cao điểm cuối năm.

Thứ tư, 23/11/2016 - 07:20

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM: Lợi thế hạ tầng “hút khách” về khu Đông
TPHCM: Lợi thế hạ tầng “hút khách” về khu Đông

Mấy năm gần đây, chính quyền TPHCM đầu tư nhiều dự án hạ tầng lớn cho khu vực Đông TP khiến bộ mặt đô thị khu vực này đổi khác hoàn toàn. Nhờ đó, thị trường bất động sản khu Đông đã “trở mình” mạnh mẽ.

Thứ tư, 23/11/2016 - 06:16

"Bốc hơi" 100 triệu đồng dù thẻ ATM Agribank còn nằm trong túi
"Bốc hơi" 100 triệu đồng dù thẻ ATM Agribank còn nằm trong túi

(Dân trí) - Nộp 114 triệu đồng vào tài khoản Agribank nhưng đến sáng hôm sau, ông Nguyễn Thanh Huy thức dậy thì nhận được 20 tin nhắn thông báo rút tiền với mỗi lần là 5 triệu đồng. Điều lấy làm lạ là thẻ ATM của ông Huy vẫn còn nằm trong túi nhưng 100 triệu đồng thì... "không cánh mà bay".

Thứ tư, 23/11/2016 - 06:01

Việt Nam tiếp tục xúc tiến nhập khẩu điện từ Lào
Việt Nam tiếp tục xúc tiến nhập khẩu điện từ Lào

(Dân trí) - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường phối hợp, hợp tác với Lào trong việc cung ứng điện. Sau khi thống nhất giá điện với Lào, nếu mức giá thấp hơn chi phí sản xuất điện trong nước thì Việt Nam sẽ xúc tiến việc nhập khẩu điện từ Lào.

Thứ tư, 23/11/2016 - 06:00

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia

(Dân trí) - Hôm nay (22/11), Bộ NN&PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia đã tổ chức đối thoại chính sách nông nghiệp cấp cao, nhằm xây dựng các mối quan hệ hợp tác về sản xuất, thương mại nông sản, hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Thứ ba, 22/11/2016 - 10:00

Sa tế tôm, sốt lẩu Thái làm bằng hoá chất "mập mờ" nguồn gốc
Sa tế tôm, sốt lẩu Thái làm bằng hoá chất "mập mờ" nguồn gốc

(Dân trí) - Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất phụ gia, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại hoá chất không rõ nguồn gốc được dùng làm sa tế tôm và sốt lẩu Thái

Thứ ba, 22/11/2016 - 09:17

Mỹ bỏ TPP, Việt Nam bớt cơ hội giảm phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc ?
Mỹ bỏ TPP, Việt Nam bớt cơ hội giảm phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc ?

(Dân trí) - Trước thông tin có thể Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donal Trump sẽ đưa Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhiều nhà phân tích thế giới nhận định, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ thế chân Mỹ, nhảy vào TPP.

Thứ ba, 22/11/2016 - 08:00

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tuyên ngôn quá nhiều, khó khả thi!
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tuyên ngôn quá nhiều, khó khả thi!

(Dân trí) - Theo đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) thì các chính sách hỗ trợ cơ bản được nêu tại dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa “đang tuyên ngôn quá nhiều nhưng ý nghĩa thực chất và tính khả thi của chính sách lại rất hạn chế”. Trong khi đó, định nghĩa “thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa” vẫn chưa tìm được sự thống nhất.

Thứ ba, 22/11/2016 - 04:52

Đi đòi tiền môi giới bị đối tác kiện ngược ra toà
Đi đòi tiền môi giới bị đối tác kiện ngược ra toà

(Dân trí) - Cho rằng chủ đầu tư "quỵt" tiền môi giới, công ty môi giới đã kéo đến trụ sở công ty mẹ của đối tác để gây áp lực đòi lại tiền. Tuy nhiên, chủ đầu tư và khách hàng cho rằng, đơn vị môi giới đã làm sai hợp đồng, tự ý nâng giá... nên đã khởi kiện ra toà.

Thứ ba, 22/11/2016 - 04:00

Người trúng 71 tỷ đồng xổ số điện toán đã lộ diện và "rinh" tiền khủng
Người trúng 71 tỷ đồng xổ số điện toán đã lộ diện và "rinh" tiền khủng

(Dân trí) - Người đàn ông tên D., quê Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM là người thứ 3 trúng "độc đắc" xổ số điện toán. Cũng như 2 "tỷ phú vé số" trước, ông D. đã đeo mặt nạ "kín mít" để đơn vị trả thưởng công khai thông tin về việc trao giải.

Thứ ba, 22/11/2016 - 02:17

Lời cải chính và xin lỗi về thông tin “Nước mắm chứa thạch tín”
Lời cải chính và xin lỗi về thông tin “Nước mắm chứa thạch tín”

(Dân trí) - Báo Dân trí xin đính chính thông tin về nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng và xin lỗi người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan và các cơ quan quản lý.

Thứ ba, 22/11/2016 - 02:10

Vingroup và Sagawa hợp tác toàn diện về logistics
Vingroup và Sagawa hợp tác toàn diện về logistics

Ngày 22/11/2016, tại Hà Nội, Tập đoàn vận chuyển hàng đầu thế giới - Sagawa Holdings và Tập đoàn Vingroup đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực logistics. Mục tiêu của thỏa thuận là phát triển mới và nâng cao năng lực giao nhận trên toàn hệ thống bán lẻ của Vingroup tại Việt Nam.

Thứ ba, 22/11/2016 - 02:09

Thay đổi, xáo trộn mạnh về tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương
Thay đổi, xáo trộn mạnh về tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương

(Dân trí) - Bộ Công Thương đã có "cuộc Diên Hồng", lấy ý kiến mọi cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản bộ máy cho phù hợp... Theo đó, sự cải cách hành chính rất lớn trong việc tinh giảm từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối.

Thứ ba, 22/11/2016 - 02:08