Thứ ba, 15/09/2020 - 11:45

Bình Định:

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo việc miễn thuế đất cho ICISE

Dân trí

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đánh giá về mô hình dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP Quy Nhơn, Bình Định).

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến bằng văn bản giao Bộ KH&CN, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đánh giá về mô hình dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/10/2020, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp. Bộ Tài chính nghiên cứu bản đánh giá này để hoàn thiện phương án theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 6/8/2019.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo việc miễn thuế đất cho ICISE - 1

Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Năm 2011, UBND tỉnh Bình Định giao hơn 21 ha đất tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn cho Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (pháp nhân của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, do GS Trần Thanh Vân làm Chủ tịch Hội) để thực hiện dự án ICISE.

Trong đó, hơn 4,3 ha quy hoạch xây dựng khách sạn, nhà khách (đã được ICISE nộp tiền thuê đất một lần cho 50 năm). Còn hơn 16,7 ha còn lại xây dựng các công trình phục vụ khoa học, giáo dục… hoạt động phi lợi nhuận, không kinh doanh.

Từ năm 2018 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng và GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ VN (đơn vị chủ quản Trung tâm ICISE), nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích 16,7 ha dùng để xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc dự án ICISE.

Ngày 6/8/2019, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về việc miễn tiền thuê đất của ICISE, trong đó yêu cầu UBND tỉnh Bình Định có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&CN làm rõ căn cứ xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên từ đó đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Được biết, đến nay, tổng số tiền thuê đất tại dự án đầu tư ICISE theo thông báo của ngành Thuế là khoảng 7 tỷ đồng.

Doãn Công