Chương trình phổ thông mới: Cơ sở giáo dục có quyền lựa chọn SGK lớp 1

(Dân trí) - Luật Giáo dục (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020, trong đó có quy định giao UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Để kịp tiến độ thay sách lớp 1 theo đúng quy định, sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ do cơ sở giáo dục lựa chọn theo quy định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Cuối ngày 26/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết sáng 26/11, Ủy ban Văn hoá- Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 11, cho ý kiến về báo cáo ngày 21/11/2019 của Chính phủ về việc cho phép thực hiện điểm c, khoản 1, điều 32 của luật Giáo dục (sửa đổi) từ 1/1/2020.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết 88, luật Giáo dục (sửa đổi), thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền soạn thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông và đang thực hiện lấy ý kiến các địa phương và nhà khoa học, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 12 tới.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư, Chính phủ thấy rằng, nếu thông tư thực hiện theo quy định của Nghị quyết 88 thì “cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh” và có hiệu lực thi hành trước 1/7/2020.

Chương trình phổ thông mới: Cơ sở giáo dục có quyền lựa chọn SGK lớp 1 - 1

Để kịp tiến độ thay sách lớp 1 theo đúng quy định, sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ do cơ sở giáo dục lựa chọn theo quy định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội. (Ảnh: M. Hà). 

Sau 1/7/2020, luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, thì “UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn” (điểm c, khoản 1, điều 32).

Việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới để áp dụng cho năm học 2020 - 2021 phải được tổ chức thực hiện từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 3/2020, để các nhà xuất bản có SGK được chọn tổ chức in ấn, phát hành, tập huấn cho giáo viên sử dụng, kịp thời phục vụ cho khai giảng năm học vào tháng 9/2020.

Vì vậy, để việc tổ chức lựa chọn SGK được ổn định, thống nhất, bảo đảm thời gian cần thiết để các địa phương triển khai thực hiện, Chính phủ đề xuất cho phép thực hiện điểm c, khoản 1, điều 32 của luật Giáo dục (sửa đổi) từ 1/1/2020.

Theo ông Thành, tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội ủng hộ việc cần có thời gian để lựa chọn SGK, chuẩn bị in ấn, phát hành, phục vụ tập huấn giáo viên... để triển khai SGK lớp 1 trong năm học 2020 - 2021.

Tuy nhiên, xét về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong quy định pháp luật, đề xuất của Chính phủ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện điểm c, khoản 1, điều 32 của luật chưa phù hợp với hiệu lực thi hành của luật Giáo dục (sửa đổi), từ 1/7/2020.

Chương trình phổ thông mới: Cơ sở giáo dục có quyền lựa chọn SGK lớp 1 - 2

Trước mắt, Bộ GD&ĐT chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn SGK lớp 1 mới theo quy định trong Nghị quyết 88 của Quốc hội. (Ảnh: Mỹ Hà). 

Để có thể thực hiện như đề xuất của Chính phủ thì nội dung này phải được quy định rõ trong điều khoản thi hành, điều khoản chuyển tiếp của luật Giáo dục (sửa đổi), hoặc quy định bằng một nghị quyết của Quốc hội ban hành kèm theo luật để hướng dẫn. Tại thời điểm này, các điều kiện trên không thực hiện được.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tuân thủ Nghị quyết 88, Nghị quyết 51, luật Giáo dục (sửa đổi), luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước mắt, Bộ GD&ĐT chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn SGK lớp 1 mới theo quy định trong Nghị quyết 88, đảm bảo trình tự và tôn trọng quyết định của cơ sở giáo dục, làm tiền đề cho việc thực hiện luật của năm học sau, bảo đảm tính ổn định và tránh lãng phí...

Về phía NXB Giáo dục- đơn vị có 4 bộ SGK lớp 1 đã vượt qua vòng thẩm định cũng cho biết, NXB đã chuẩn bị đầy đủ vật tư và máy móc thiết bị để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ SGK, thiết bị giáo dục đến tất cả các vùng miền trong cả nước trước ngày khai giảng năm học 2020 - 2021, năm học đầu tiên triển khai áp dụng SGK mới.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đơn vị này phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn sử dụng SGK mới dưới hình thức hội thảo chuyên đề và đào tạo trực tuyến.

Chuẩn bị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ, kinh nghiệm, am tường về đổi mới chương trình và SGK mới để triển khai kế hoạch tập huấn cho giáo viên khai thác, sử dụng SGK phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương.

Mỹ Hà

Dòng sự kiện: Công bố SGK lớp 1