Xử lý sau thanh tra tại ĐH Quốc gia Hà Nội:

Phó Thủ tướng ra yêu cầu với ĐH Quốc gia Hà Nội

(Dân trí)-Văn phòng Chính phủ cho biết, sau khi xem xét báo cáo của của ĐH Quốc gia Hà Nội về xử lý sau thanh tra của đơn vị này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ĐHQGHN phối hợp với các cơ quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm báo cáo kết quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 382/TB-VPCP.
 
Khuôn viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội.
Khuôn viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội.
 
Trước đó, tại Thông báo số 382/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra việc sử dụng kinh phí liên quan đến số tiền 21 tỷ 373 triệu đồng để có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra kết luận liên quan đến việc trích 0,15% kinh phí nêu trong thư điện tử; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2012.

Giao Cơ quan Thanh tra giám sát (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) kiểm tra làm rõ chuyển tiền của Trung tâm công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm ETC cho ĐH Griggs (Hoa Kỳ) qua tài khoản ở Singapore; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2012. Việc sử dụng kinh phí nêu trên và việc chuyển tiền của ETC cho ĐH Griggs nếu có vụ lợi, tham nhũng phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GD-ĐT theo dõi, chỉ đạo Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội kiểm điểm, xử lý các thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân có liên quan; nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm trong việc liên doanh, liên kết đào tạo ĐH và sau ĐH; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm, khuyết điểm, tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý đào tạo ĐH và sau ĐH, đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

S.H