Hướng dẫn mới nhất đăng ký xét tuyển vào trường Công an nhân dân 2016

(Dân trí) - Cục Đào tạo (Bộ Công an) tiếp tục có hướng dẫn chi tiết dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường CAND, nhằm giúp việc đăng ký của thí sinh được chính xác, không sai sót, kịp thời gian.

Nộp hồ sơ xét tuyển trước 17h ngày 7/8/2016

Thí sinh cần liên hệ với đơn vị sơ tuyển để nhận Phiếu thống kê kết quả điểm thi theo mẫu của Bộ Công an, kiểm tra, đối chiếu với Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường CAND (Phiếu số 2) để chỉnh sửa (nếu có) thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên) và điền điểm 03 môn theo khối đã đăng ký xét tuyển vào các trường CAND. Thí sinh không chỉnh sửa khối, ngành, trường cao đẳng, trung cấp đã đăng ký xét tuyển.

Thí sinh cần liên hệ với Trường Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương và các điểm đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016) và Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (bản đóng dấu đỏ) do đơn vị tổ chức thi cấp.

Thí sinh chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ phục vụ cho việc xác nhận xét tuyển chính thức vào các trường CAND gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường CAND (Phiếu số 2); Bằng tốt nghiệp THPT (đối với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2016) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016);

Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp (bản đóng dấu đỏ); Giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp (bản photo); Phiếu thống kê kết quả thi THPT năm 2016 theo mẫu của Bộ Công an; Các văn bản liên quan để điều chỉnh thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên).

Thí sinh đến đơn vị sơ tuyển, để nộp các văn bản trên cho cán bộ tuyển sinh trước 17h ngày 7/8/2016, sau khi được kiểm tra đảm bảo theo quy định, cán bộ tuyển sinh nhận những giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp (bản photo); Phiếu thống kê kết quả điểm thi; Các giấy tờ liên quan để điều chỉnh thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên (bản photo).

Thí sinh giữ lại Bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp (bản đóng dấu đỏ).

Trường hợp thí sinh chưa kịp nộp hồ sơ trong thời gian trên (trước 17h ngày 7/8/2016) có thể trực tiếp nộp tại học viện, trường đại học đăng ký xét tuyển trước 15h ngày 9/8/2016 với điều kiện phải có xác nhận, đóng dấu của Phòng Tổ chức cán bộ vào phiếu thống kê kết quả điểm thi của thí sinh.

Để thuận lợi cho đơn vị sơ tuyển tập hợp hồ sơ, đề nghị thí sinh có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào các trường CAND cần liên hệ sớm nhất với cán bộ tuyển sinh tại đơn vị sơ tuyển để nộp hồ sơ (tốt nhất là từ 1/8 đến 5/8/2016).

Được đăng ký xét tuyển thêm 1 trường ngoài ngành Công an trong đợt 1

Đối với các thí sinh vừa trúng tuyển các trường CAND vừa trúng tuyển các trường dân sự, cần cân nhắc để nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp (bản đóng dấu đỏ) để xác nhận nguyện vọng chính thức nhập học các trường CAND cho đơn vị sơ tuyển.

Đối với các thí sinh không trúng tuyển các trường CAND có thể đăng ký xét tuyển vào các trường dân sự hoặc hệ dân sự của các trường CAND theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các đợt xét tuyển bổ sung.

Các thí sinh đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp (bản photo) cho đơn vị sơ tuyển để xác định nguyện vọng chính thức xét tuyển vào các trường CAND chỉ được đăng ký xét tuyển thêm 1 trường ngoài ngành Công an trong đợt 1 xét tuyển, đăng ký xét tuyển thêm 2 trường ngoài ngành Công an trong các đợt xét tuyển bổ sung.

Những thí sinh nào cố tình đăng ký xét tuyển thêm trường, trái quy định sẽ bị Bộ Giáo dục và Đào tạo xóa 1 trường bất kỳ của thí sinh đăng ký trên phần mềm quản lý xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương Hạnh