Hà Nội: Tiếp tục thanh tra các khoản thu chi trong trường học

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, Công văn số 10550/VP-KGVX, UBND thành phố cho biết, đã nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định...

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Khoản chi trị giá 100 triệu từ tiền đóng góp tự nguyện được trường mầm non Láng Thượng (Hà Nội) thực hiện không đúng quy trình. (Ảnh: Mỹ Hà)
Khoản chi trị giá 100 triệu từ tiền đóng góp tự nguyện được trường mầm non Láng Thượng (Hà Nội) thực hiện không đúng quy trình. (Ảnh: Mỹ Hà)

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5462/UBND-KGVX ngày 31/10/2017 để chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Mỹ Hà