Giải thể Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa

(Dân trí) - Ngày 26/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về giải thể Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về giải thể Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh.

Giải thể Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa - 1
Ký kết biên bản bàn giao cơ sở vật chất Trường Quân sự tỉnh cho Trung đoàn 762.

Sau khi giải thể, Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa chuyển giao toàn bộ đất quốc phòng, doanh trại, cơ sở vật chất, chức trách nhiệm vụ cho Trung đoàn 762, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi thực hiện xong các thủ tục bàn giao, Trung đoàn 762 tiếp nhận nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện, phường, xã, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao.

Trường quân sự tỉnh Thanh Hóa, tiền thân là Đội huấn luyện cơ động trực thuộc Tỉnh đội (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa).

Trong quá trình hoạt động, cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đã vượt lên những khó khăn và thử thách để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững chất lượng đào tạo.

Duy Tuyên