Quảng Trị kiên quyết xử lý những cơ sở giáo dục sai phạm

Dân trí Trước thông tin phản ánh từ phía phụ huynh học sinh về các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn thanh tra và phát hiện một số trường đặt ra các khoản thu không phù hợp, sai quy định.
>>Quảng Trị: Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản ngoài quy định

Nhiều trường thu không phù hợp

Ngày 15/10, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ phía phụ huynh học sinh, Sở này đã tiến hành thanh tra tại một số trường học trên địa bàn huyện Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, thành phố Đông Hà.

Qua thanh tra tại 16 trường học cho thấy, nhiều đơn vị đã tổ chức công tác thu nộp các khoản thu đầu năm đúng nguyên tắc, đúng quy định; tiến hành họp phụ huynh các lớp và toàn trường, công khai các khoản thu, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa nghiên cứu kỹ, chưa triển khai quán triệt các văn bản hướng dẫn một cách đầy đủ đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị và phụ huynh học sinh; một số khoản đóng góp tự nguyện vẫn thực hiện theo hình thức bình quân.

Một số khoản thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho học sinh chưa được xây dựng dự toán cụ thể về nội dung chi để đề xuất mức thu, một số nội dung chi không phù hợp.

Quảng Trị kiên quyết xử lý những cơ sở giáo dục sai phạm - 1

Một số trường đề ra các khoản thu không theo quy định. Ảnh: Báo GDTĐ

Các cơ sở giáo dục đặt ra một số khoản thu không phù hợp, không đúng theo hướng dẫn như: thu tiền học bạ, tiền mua đồng phục cho học sinh; gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học gây khó khăn cho phụ huynh học sinh; chưa xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, chưa được các cấp quản lí phê duyệt theo quy định…

Thanh tra Sở GD-ĐT chỉ rõ, một số trường đặt ra khoản thu khi chưa xây dựng dự toán chi hoặc xây dựng dự toán chi chưa chi tiết, nội dung chi chưa hợp lý: Trường TH&THCS Cam Thủy (đề kiểm tra, nước uống), Trường MN Triệu Độ (mua học liệu và đồ dùng bán trú), Trường TH&THCS Triệu Độ (đề kiểm tra, nước uống), Trường THCS Triệu An (khuyến học, đề kiểm tra, tiền gửi xe), Trường THPT Triệu Phong (đề kiểm tra, tiền gửi xe), Trường MN Đông Thanh (quỹ Ban đại diện CMHS), Trường TH Sông Hiếu (nước uống, sinh hoạt phí bán trú, quỹ Ban đại diện CMHS), Trường THCS Hiếu Giang (đề kiểm tra, quỹ Ban đại diện CMHS, quỹ khuyến học), Trường THPT Lê Lợi (nước uống, tiền giữ xe, đề kiểm tra), Trường TH Gio An (nước uống, đề kiểm tra), Trường TH&THCS Gio Thành (nước uống, đề kiểm tra).

Trường TH&THCS Cam Thủy có khoản thu tiền học bạ và đồng phục học sinh không theo quy định...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 9/10, Sở GD-ĐT Quảng Trị ban hành công văn 1634/SGDĐT-KHTC về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu nộp đầu năm học.

Qua đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020. Xây dựng dự toán chi tiết các khoản thu phục vụ trực tiếp cho học sinh để đưa ra cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp bàn bạc thống nhất triển khai.

Thực hiện chia các khoản thu thành nhiều đợt thu nộp trong năm; riêng đối với khoản thu học phí các đơn vị trường học thực hiện thu theo từng tháng. Nghiêm cấm các đơn vị thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện theo hình thức bình quân.

Quảng Trị kiên quyết xử lý những cơ sở giáo dục sai phạm - 2

Ngành giáo dục lưu ý các trường thực hiện đúng các khoản thu theo quy định cho phép

Các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được thu các khoản: Vệ sinh trường, lớp học, mua đồ dùng phục vụ công tác vệ sinh, hỗ trợ trả lương cho bảo vệ, trả lương giáo viên hợp đồng, tiền trang trí lớp học, tiền dụng cụ học tập, tiền phô tô đề thi đề kiểm tra, học bạ, phí bảo trì máy tính, sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

Đây là các nội dung chi nhà trường phải sử dụng nguồn ngân sách được cấp, nguồn thu học phí được để lại, nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu để chi trả.

Các khoản thu phục vụ trực tiếp cho học sinh: Tiền nước uống, tiền giấy kiểm tra, tiền bảng tên (theo nguyên tắc phụ huynh học sinh tự chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho cá nhân của con em mình khi đến trường, nhà trường chỉ cần hướng dẫn thống nhất mẫu để phụ huynh thực hiện).

Trường hợp phụ huynh có nhu cầu nhờ nhà trường chuẩn bị cho học sinh thì được phép thống nhất với phụ huynh học sinh về mức thu nhưng phải đảm bảo thu chỉ đủ các chi phí trực tiếp (cụ thể: khoản thu tiền nước uống chỉ sử dụng để chi mua nước uống, mua dụng cụ uống nước cho học sinh; khoản chi tiền giấy kiểm tra, giấy thi chỉ sử dụng để chi mua giấy kiểm tra, giấy thi, giấy nháp cho học sinh).

Không lợi dụng việc xã hội hóa để thu trái quy định

Đối với khoản thu dịch vụ trông giữ xe: Các đơn vị xây dựng dự toán chi để làm căn cứ quy định mức thu, dự toán chi được xây dựng theo nguyên tắc: Tính đủ chi phí thuê bảo vệ trông giữ xe; chi phí làm thẻ, vé giữ xe và các vật tư tiêu hao cần thiết. Quỹ Đoàn, Đội: thực hiện theo Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp không được phép thay mặt Ban đại điện cha mẹ học sinh để thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu quỹ lớp.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai hình thành kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc thu bình quân.

Quảng Trị kiên quyết xử lý những cơ sở giáo dục sai phạm - 3

Không được sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi các nội dung: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường...

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết: “Qua kết quả thanh tra bước đầu tại một số trường học trong tháng 9, mặc dù chưa phát hiện được trường nào có dấu hiệu thu tiền trong phụ huynh để tư lợi, nhưng vẫn có một số trường vi phạm nguyên tắc trong thực hiện việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ; vận động sự đóng góp tự nguyên của phụ huynh để tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy học, nhưng cách làm chưa phù hợp, đưa ra mức đóng góp tối thiểu. Cách làm này là trái với quy định, cần phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý”.

Thời gian tới, Sở tiếp tục thanh tra, kiểm tra tại các trường học, nhất là tại các trường có dư luận phản ánh về tình trạng lạm thu; kiên quyết xử lý những cơ sở giáo dục có sai phạm.

Đối với các trường có sai phạm được phát hiện qua thanh tra, đã yêu cầu tổ chức họp, kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo về cơ quan quản lí trực tiếp và Thanh tra Sở GD-ĐT trước ngày 8/11.

Tiếp tục chỉ đạo, các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thu, chi trong trường học theo đúng các văn bản quy định, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học; đặc biệt quán triệt quy định mới của ngành GD-ĐT Quảng Trị, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ngành GD-ĐT Quảng Trị, nội dung: “Không lợi dụng chủ trương xã hội hóa và danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh để chỉ đạo, tổ chức các khoản thu trái quy định”.

Đ. Đức

MỚI NHẤT
Sinh viên vẫn gặp rắc rối sau sự cố mất dữ liệu điểm cách đây 1 năm
Sinh viên vẫn gặp rắc rối sau sự cố mất dữ liệu điểm cách đây 1 năm

(Dân trí) - Năm 2018, trường ĐH Công nghiệp TPHCM xảy ra sự cố hi hữu mất dữ liệu điểm và sau đó nhà trường đã khôi phục gần đủ. Tuy nhiên mới đây, nhiều sinh viên phản ánh một số môn vẫn thiếu điểm nhưng chưa được trường giải quyết để có thể tốt nghiệp.

Thứ tư, 16/10/2019 - 01:42

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều trường thông báo cho học sinh nghỉ học
Nghệ An: Mưa lớn, nhiều trường thông báo cho học sinh nghỉ học

(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trong thời tiết có mưa lớn, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thông báo đến các trường và phòng tùy điều kiện thực tế để thông báo nghỉ học đến các phụ huynh.

Thứ tư, 16/10/2019 - 11:53

SGK Giáo dục thể chất: Lãng phí và không thực sự cần thiết
SGK Giáo dục thể chất: Lãng phí và không thực sự cần thiết

(Dân trí) - “Thay vì đầu tư một lượng tiền lớn vào in và phát hành sách giáo khoa Giáo dục thể chất, chúng ta nên cân nhắc xây dựng thêm các sân chơi bơi lội, cầu lông, bóng đá… cho học sinh, khi đó tinh thần hăng hái học tập sẽ tăng cao; giờ học sẽ lại thu hút học sinh mỗi tuần”.

Thứ tư, 16/10/2019 - 10:23

Đề nghị kỉ luật 4 giáo viên đi nước ngoài không đúng quy định: Bộ GD&ĐT nói gì?
Đề nghị kỉ luật 4 giáo viên đi nước ngoài không đúng quy định: Bộ GD&ĐT nói gì?

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Quảng Ninh vừa ra văn bản yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên nhân viên du lịch nước ngoài không đúng quy định. Theo Bộ GD&ĐT, không có quy định giáo viên đi đâu/làm gì trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, giáo viên phải chịu sự quản lý của địa phương theo luật viên chức.

Thứ tư, 16/10/2019 - 10:16

Trường cao đẳng “đói” sinh viên, nhiều giảng viên phải đi “biệt phái”
Trường cao đẳng “đói” sinh viên, nhiều giảng viên phải đi “biệt phái”

(Dân trí) - Nhiều năm nay, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Tính riêng năm học 2019-2020, trường này dự kiến tuyển hơn 300 chỉ tiêu sinh viên nhưng chỉ tuyển được 93 sinh viên. Thực trạng đáng buồn nói trên khiến nhiều giảng viên phải đi biệt phái, chuyển công tác, xin nghỉ việc sớm.

Thứ tư, 16/10/2019 - 09:49

Trường đại học phải xem thúc đẩy khởi nghiệp là trách nhiệm của mình
Trường đại học phải xem thúc đẩy khởi nghiệp là trách nhiệm của mình

(Dân trí) - Ngày 15/10, nhiều chuyên gia dự Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 16 với chủ đề Xã hội xanh và thông minh do trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) tổ chức đều cho rằng cần thúc đẩy các trường đại học khởi nghiệp, phát triển từ các trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

Thứ tư, 16/10/2019 - 09:45

Hiệu trưởng để xảy ra lạm thu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Hiệu trưởng để xảy ra lạm thu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ?

(Dân trí) - Theo phản ánh của giáo viên, tại Trường Tiểu học Điện Biên 2, thành phố Thanh Hóa xảy ra tình trạng lạm thu, mất đoàn kết nội bộ nhưng hiệu trưởng vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, 16/10/2019 - 07:04

Nữ sinh Việt chinh phục học bổng 4,7 tỷ đồng tới Mỹ nhờ ước mơ làm nghề cơ khí
Nữ sinh Việt chinh phục học bổng 4,7 tỷ đồng tới Mỹ nhờ ước mơ làm nghề cơ khí

(Dân trí) - Nữ sinh chuyên Ams Vũ Mai Linh khiến không ít người bất ngờ khi em quyết tâm theo đuổi ngành cơ khí. Chọn một ngành thường dành cho phái nam, nữ sinh Việt đã thuyết phục hội đồng tuyển sinh 6 trường đại học chấp nhận, trong đó có suất học bổng 4,7 tỷ đồng cho 4 năm học tại ĐH Rochester (top 33 đại học quốc gia tốt nhất Mỹ).

Thứ tư, 16/10/2019 - 06:07

Ý kiến giảng viên: “Tôi ủng hộ việc lắp camera trong tất cả các lớp học”
Ý kiến giảng viên: “Tôi ủng hộ việc lắp camera trong tất cả các lớp học”

(Dân trí) - Là một người tham gia công tác giảng dạy, tôi ủng hộ việc lắp camera giám sát trong tất cả các lớp học, không chỉ ở bậc tiểu học mà cả ở các cấp học cao hơn như THCS, THPT.

Thứ tư, 16/10/2019 - 04:15

Bạc Liêu: 9 tháng nuôi heo đất khuyến học thu hơn 27 tỷ đồng
Bạc Liêu: 9 tháng nuôi heo đất khuyến học thu hơn 27 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong 9 tháng của năm 2019, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thu được hiệu quả cao. Toàn tỉnh đã khui hơn 78.600 con heo đất, thu được trên 27,4 tỷ đồng.

Thứ tư, 16/10/2019 - 01:02

Hà Tĩnh: Gần 8.000 học sinh miền núi nghỉ học do mưa lớn
Hà Tĩnh: Gần 8.000 học sinh miền núi nghỉ học do mưa lớn

(Dân trí) - Trong 2 ngày qua, địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn, khiến nhiều huyện núi bị ngập cục bộ. Trong ngày 15/10, gần 8.000 học sinh tại huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê đã phải nghỉ học.

Thứ tư, 16/10/2019 - 12:02

Thanh Hóa: Phân công giáo viên, nhân viên tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô
Thanh Hóa: Phân công giáo viên, nhân viên tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô. Trong đó, nhà trường phải phân công giáo viên, nhân viên tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Thứ ba, 15/10/2019 - 06:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Quảng Ngãi: Tạm dừng tất cả hoạt động dạy thêm, học thêm
Quảng Ngãi: Tạm dừng tất cả hoạt động dạy thêm, học thêm

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Thứ ba, 15/10/2019 - 04:45

Tiến sĩ Toán Harvard Lê Anh Vinh nhận xét về sách của GS Hồ Ngọc Đại
Tiến sĩ Toán Harvard Lê Anh Vinh nhận xét về sách của GS Hồ Ngọc Đại

(Dân trí) - Tiến sĩ Toán Harvard Lê Anh Vinh nhận xét: “Nếu muốn thấy Toán cũng vui ra trò, lại còn gắn với thực tế, thay vì chỉ làm các phép tính thuần thục như trước đây, bạn có thể chọn sách Toán của GS Hồ Ngọc Đại”.

Thứ ba, 15/10/2019 - 01:40

UBND TPHCM chính thức duyệt dự án xây cơ sở 2 trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
UBND TPHCM chính thức duyệt dự án xây cơ sở 2 trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã ký duyệt dự án xây dựng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) tại huyện Bình Chánh. Dự án thực hiện trong 4 năm với nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách thành phố, khởi công xây dựng trong năm 2020.

Thứ ba, 15/10/2019 - 11:23

Gần 100 nhà khoa học dự Hội nghị ngôn ngữ học máy tính lớn nhất châu Á
Gần 100 nhà khoa học dự Hội nghị ngôn ngữ học máy tính lớn nhất châu Á

(Dân trí) - Ngày 11 đến 13 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, trường Đại học FPT đăng cai Hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính – PACLING 2019. Đây là lần đầu tiên hội nghị có quy mô và uy tín lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về lĩnh vực này được tổ chức tại Việt Nam.

Thứ ba, 15/10/2019 - 11:00

Thị trường Việt và “cơn khát” nhà sản xuất phim kỹ thuật số tài năng
Thị trường Việt và “cơn khát” nhà sản xuất phim kỹ thuật số tài năng

(Dân trí) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến sự thay đổi trong mọi lĩnh vực và mở ra cơ hội phát triển cho vô số ngành mới, đặc biệt là sự nổi lên của ngành sản xuất phim, video clip trên nền tảng kỹ thuật số.

Thứ ba, 15/10/2019 - 11:00

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chỉ ra những “bê bối” tại trường CĐ Kỹ nghệ II
Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chỉ ra những “bê bối” tại trường CĐ Kỹ nghệ II

(Dân trí) - Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) đã có công văn chỉ rõ các nội dung đáng báo động trong hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Thứ ba, 15/10/2019 - 10:18

437 ứng viên cuối cùng đủ điều kiện xét tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư 2019
437 ứng viên cuối cùng đủ điều kiện xét tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư 2019

(Dân trí) - Tính đến nay, tổng số ứng viên đủ điều kiện được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư (GS,PGS) năm 2019 là 437, trong đó có 85 ứng viên là GS và 352 ứng viên là PGS.

Thứ ba, 15/10/2019 - 09:19

Giáo viên đánh trẻ và câu hỏi “Anh có sao không?”
Giáo viên đánh trẻ và câu hỏi “Anh có sao không?”

(Dân trí) - Hai sự việc tưởng như không có mối liên quan nhưng đặt ra vấn đề: giáo dục đã làm gì để có thể tạo nên một nhân cách với sự quan tâm và bao dung với con người vượt trên cơ chế phòng vệ bản thân.

Thứ ba, 15/10/2019 - 08:09

Thử tài bạn đọc: Ông luật sư và trò chơi nhà ngục
Thử tài bạn đọc: Ông luật sư và trò chơi nhà ngục

(Dân trí) - Bài toán đố “Ông luật sư và nhà ngục”, nó không chỉ gồm câu đố mà là câu chuyện kèm theo những vần thơ thú vị. Mời bạn đọc thử sức với bài toán này!

Thứ ba, 15/10/2019 - 08:07

3 sai lầm cần tránh khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà
3 sai lầm cần tránh khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà

(Dân trí) - Ngày nay, bên cạnh việc học tiếng Anh ở các trung tâm hay tại trường, nhiều trẻ mẫu giáo còn học thêm tiếng Anh tại nhà dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Việc này giúp trẻ được thực hành nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý để không mắc phải 3 sai lầm dưới đây.

Thứ ba, 15/10/2019 - 08:00

Vụ trường Gateway: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm
Vụ trường Gateway: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm

(Dân trí) - Cô giáo chủ nhiệm lớp học của cháu Lê Hoàng Long bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ ba, 15/10/2019 - 07:59

Làm mới tiết sinh hoạt lớp
Làm mới tiết sinh hoạt lớp

(Dân trí) - Ban giám hiệu cùng giáo viên trường tôi đã tìm cách làm mới, thay đổi nội dung trong tiết sinh hoạt lớp trong phạm vi toàn trường. Qua nhiều năm thực hiện và cải tiến, có thể nói tiết sinh hoạt lớp giờ đây ở trường của tôi học sinh trở nên thích thú, thậm chí các em còn trông mong đến tiết sinh hoạt lớp.

Thứ ba, 15/10/2019 - 06:36