Trường ĐH Thủy Lợi công bố điểm của thí sinh đăng ký xét tuyển

(Dân trí) - Trường Đại học Thủy Lợi vừa công bố điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển từng ngành học.

Năm nay, mã ngành và ngành học dành cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH Thủy Lợi Hà Nội có 20 ngành.

Ngành Kỹ thuật công trình thủy – Mã ngành D580202420 – Chỉ tiêu là 420 đã có 117 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 25,25, thí sinh đạt điểm thấp nhất là 15 điểm.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình – Mã ngành D580201- Chỉ tiêu là 210 đã có 211 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất của ngành này là 22,75, còn thí sinh đạt thấp nhất là 17 điểm.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Mã ngành D580205 – Chỉ tiêu là 140 đã có 82 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 22,25, thí sinh số 82 đạt 15,25 điểm.

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng – Mã ngành D510103- Chỉ tiêu là 140 đã có 39 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 22 điểm và thí sinh đạt điểm thấp nhất là 15 điểm.

Ngành Quản lý xây dựng – Mã ngành D580302 – Chỉ tiêu là 140 đã có 56 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 22 điểm và thí sinh đạt điểm thấp nhất là 15 điểm.

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước – Mã ngành D580212 có 280 chỉ tiêu đã có 89 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 24 điểm và thí sinh đạt điểm thấp nhất là 15,25.

Ngành Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Mã ngành D520503 có 70 chỉ tiêu mới có 3 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 19,25 và thí sinh tiếp theo đạt 19 điểm. Thí sinh thứ 3 đạt 16,5 điểm.

Ngành Kỹ thuật công trình biển – Mã ngành D580203 có 140 chỉ tiêu cũng có 3 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 18.75 và thí sinh đạt điểm thấp nhất là 16,75.

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Mã ngành D580211 có 70 chỉ tiêu đã có 11 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 20,75, thí sinh thấp nhất là 15 điểm.

Ngành Cấp thoát nước – Mã ngành D110104 có 70 chỉ tiêu đã có 28 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 22,5 và thí sinh thấp nhất là 17,75. Vậy ngành này có thiếu hơn 40 thí sinh.

Ngành Kỹ thuật cơ khí – Mã ngành D520103 có 140 chỉ tiêu thì có 94 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh trong ngành này đạt điểm cao nhất là 21,5 điểm và thí sinh có điểm thấp nhất bằng ngưỡng điểm xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định.

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử - Mã ngành D520201 có 70 chỉ tiêu đã có 28 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 24,75 và thí sinh thứ 28 đạt 18,75 điểm.

Ngành Thủy văn – Mã ngành D440224 có 140 chỉ tiêu, nhưng mới có 28 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 22,25 và thí sinh đạt điểm thấp nhất là 15,5 điểm.

Ngành Kỹ thuật môi trường - Mã nghành D520320 có 140 chỉ tiêu đã có 70 thí sinh tham gia nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 23 điểm, thí sinh có điểm thấp nhất bằng ngưỡng điểm của Bộ GD&ĐT quy định.

Ngành Công nghệ thông tin – Mã ngành D480201 có 210 chỉ tiêu đã có 228 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 22,75, thí sinh số 210 đạt 16,25. Ngưỡng điểm này tính từ thí sinh 210 thì có 10 thí sinh cùng điểm 16,25.

Ngành Kinh tế - Mã ngành D310101 có 100 chỉ tiêu thì đã có 65 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 23 điểm, thí sinh ở số 65 đạt 15,5 điểm.

Ngành Quản trị kinh doanh – Mã ngành D340101 có 100 chỉ tiêu đã có 64 thí sinh tham gia nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 20,75 và thí sinh ở vị trí 64 bằng ngưỡng điểm xét tuyển vào ĐH do Bộ GD&ĐT quy định.

Ngành Kế toán – Mã ngành D340301 có 190 chỉ tiêu đã có 121 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh đạt điểm cao nhất của ngành này là 23,25 điểm còn thí sinh ở vị trí số 121 đạt 15,5 điểm.

Ngành Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng – Mã ngành D900202 có 75 chỉ tiêu, nhưng mới có 11 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Vậy ngành này còn thiếu hơn 60 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo ngưỡng điểm quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đạt điểm cao nhất của ngành này là 24,75, thí sinh thứ 11 đạt 15,5 điểm.

Ngành Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước – Mã ngành D900212 có 75 chỉ tiêu, tuy nhiên mới có 4 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Thí đạt điểm cao nhất là 19,25 còn ba thí sinh kế tiếp đều đạt 19 điểm.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)

Tin liên quan
Dòng sự kiện: Điểm thi THPT quốc gia
Đọc thêm
Đang được quan tâm