Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương tuyển dụng gần 100 giáo viên Mầm non

Dân trí

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản chấp thuận kế hoạch tuyển dụng giáo viên Mầm non huyện Cẩm Thủy. Theo kế hoạch này, huyện Cẩm Thủy được tuyển dụng gần 100 giáo viên Mầm non.

Trước đó, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng đã có công văn đề nghị về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng giáo viên Mầm non theo đề nghị của UBND huyện cẩm Thủy tại Công văn số 956/UBND-NV ngày 16/8/2017.

Năm 2016 là một năm đầy sóng gió với những giáo viên, nhân viên hợp đồng tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Năm 2016 là một năm đầy "sóng gió" với những giáo viên, nhân viên hợp đồng tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển dụng giáo viên Mầm non huyện Cẩm Thủy. Cụ thể, số lượng người làm việc cần tuyển dụng theo kế hoạch được chấp thuận là 96 người.

Những người dự tuyển viên chức phải đảm bảo theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Điều 4, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đối với vị trí việc làm, yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non.

Yêu cầu đối với những người dự tuyển là tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hệ chính quy trở lên, ngành Sư phạm Mầm non. Hình thức tuyển dụng được xét tuyển theo quy định tại Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 7/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Mầm non huyện Cẩm Thủy năm 2017 theo thẩm quyền; thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định.

Đối với Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Cẩm Thủy thực hiện việc tuyển dụng giáo viên Mầm non đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định.

Trước đó, trong năm học 2016 - 2017, UBND huyện Cẩm Thủy đã chấm dứt hợp đồng đối với 137 giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, ngày 14/10/2016, UBND huyện Cẩm Thủy đã có tờ trình về việc đề nghị cho tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên còn thiếu ở các trường học thuộc địa phương này.

Duy Tuyên