Quảng Trị: Xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài vì một xã hội học tập

Dân trí

Qua quá trình thực hiện, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ đã tạo ra bước chuyển mới trong nhận thức của cán bộ và nhân dân, các mô hình học tập đã phát huy tác dụng đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo thu nhập, bảo vệ môi trường, đoàn kết trong cộng đồng cơ sở.

Ngày 24/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo đề án 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ và mô hình “cộng đồng học tập” cấp xã theo thông tư 44/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Xác định xây dựng “Xã hội học tập” (XHHT) là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị đã tích cực, chủ động phối hợp với Phòng GD-ĐT tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định, kế hoạch, triển khai xếp loại các mô hình học tập: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” tạo nền tảng cho việc xây dựng XHHT.

Phong trào xây dựng Xã hội học tập của tỉnh Quảng Trị đang đạt được nhiều thành quả nổi bật
Phong trào xây dựng Xã hội học tập của tỉnh Quảng Trị đang đạt được nhiều thành quả nổi bật

Đến nay, toàn tỉnh có 99.778 gia đình đăng ký “Gia đình học tập” và có 73.856 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 74,02%; 1.085 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, trong đó có 807 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, chiếm tỷ lệ 74,37%; 818 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập” và có 543 cộng đồng được công nhận, chiếm tỷ lệ 66,38%; trên 540 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập” và có hơn 420 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, chiếm tỷ lệ gần 60%.

Tính đến cuối tháng 12/2017, toàn tỉnh có 82/141 xã đăng ký đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, chiếm tỷ lệ 58,5%, trong đó có 68/141 xã được công nhận đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 48,2%.

Các mô hình học tập đã góp phần quan trọng vào hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế trẻ em bỏ học, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, các mô hình học tập đã góp phần vào phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện” trong các trường học trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhiều cấp, hội địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo về triển khai thực hiện, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập như: huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong...

Qua 2 năm triển khai, đánh giá xếp loại, công nhận 4 mô hình học tập “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” và mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã đã bước đầu xác định được tính phù hợp, khả thi. Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ đã tạo ra bước chuyển mới trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập do người lớn thực hiện; các mô hình học tập đã phát huy tác dụng đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo thu nhập, bảo vệ môi trường, đoàn kết trong cộng đồng cơ sở.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã trình bày báo cáo sơ kết 2 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo đề án 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Sở GD-ĐT trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện thông tư 44/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Nhiều bản tham luận của các địa phương cũng được trình bày, giúp mọi người tiếp nhận được cách làm mới trong việc triển khai, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi nêu lên một số kết quả trong hoạt động xây dựng XHHT, ông Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương những thành tích của tỉnh Hội Khuyến học phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh đạt được.

Vị đại diện Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và một số tiêu chí trong việc triển khai, đánh giá, xếp loại mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ông Be cũng yêu cầu các cấp hội cần bám sát các nội dung, tiêu chí, kế hoạch để thực hiện.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua “Đơn vị thi đua xuất sắc” cho 3 đơn vị; kỷ niệm chương cho 3 cá nhân; Bằng khen cho 2 đơn vị; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 2 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đăng Đức