Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Ngay sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, Bộ GD&ĐT đã công bố phân tích phổ điểm thi. Theo đó, điểm trung bình các môn thi năm nay hầu hết đều cao hơn năm 2018.

 

Phổ điểm các môn thi, bài thi xem TẠI ĐÂY

Vật Lý:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 1
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 2

Tổng số thí sinh

334961

Điểm trung bình

5.57

Điểm trung vị

5.75

Số thí sinh đạt <=1 điểm

150

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

109259

(32.62%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.25

Hóa học:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 3
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 4

Tổng số thí sinh

338739

Điểm trung bình

5.35

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

187

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

127745

(37.71%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

Sinh học:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 5
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 6

Tổng số thí sinh

333830

Điểm trung bình

4.68

Điểm trung vị

4.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

98

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

199281

(59.70%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

4.50

Lịch sử:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 7
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 8

Tổng số thí sinh

569905

Điểm trung bình

4.30

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

395

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

399016

(70.01%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.75

Địa  Lí:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 9
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 10

Tổng số thí sinh

562557

Điểm trung bình

6.00

Điểm trung vị

6.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

47

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

96714

(17.19%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

 Giáo dục Công dân:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 11
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 12

Tổng số thí sinh

494086

Điểm trung bình

7.37

Điểm trung vị

7.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

11

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

19568

(3.96%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.75

Toán: 

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 13
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 14

Tổng số thí sinh

878142

Điểm trung bình

5.64

Điểm trung vị

5.80

Số thí sinh đạt <=1 điểm

345

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

296273

(33.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.40

Ngữ Văn:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 15
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 16

Tổng số thí sinh

867937

Điểm trung bình

5.49

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

1265

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

241615

(27.84%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

 Tiếng Anh:

Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 17
Phân tích phổ điểm các môn thi, bài thi THPT quốc gia 2019 - 18

Tổng số thí sinh

789435

Điểm trung bình

4.36

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

630

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

542666

(68.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.20

 Nhật Hồng

Đọc thêm