Tuyển sinh năm 2010:

Không báo cáo công khai sẽ bị dừng tuyển sinh

Dân trí

Ngày 12/3, Bộ GD - ĐT quyết định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng. Theo đó, các trường không báo cáo không khai về chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị dừng không giao chỉ tiêu.

Ngoài quyết định trên, các cơ sở đào tạo có kết quả tuyển sinh chính quy năm 2009 vượt quá 10% số chỉ tiêu đã được Bộ xác định cũng sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2010.

Hai tiêu chí được Bộ lấy làm căn cứ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh là tỷ lệ sinh viên/giảng viên và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho mỗi sinh viên.

 

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên phân loại từng cấp bậc TCCN, CĐ, ĐH và theo từng nhóm ngành. Tỷ lệ thấp nhất là 10 sinh viên/giảng viên ở nhóm ngành Y dược bậc ĐH và cao nhất là 30 sinh viên/giảng viên ở cơ sở đào tạo TCCN.

 

Diện tích xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được quy đổi là 2m2/sinh viên. Các trường có diện tích sàn xây dựng thấp hơn mức quy đổi trên thì chỉ tiêu tuyển sinh chính quy sẽ không được tăng, đồng thời các chỉ tiêu sẽ bị cắt giảm so với năm trước.

 

Với các trường báo cáo không trung thực thì hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Bộ và trường bị tạm dừng không giao chỉ tiêu tuyển sinh trong năm tới.

 

Hoài Nam