Hà Tĩnh sẽ có “Thành phố giáo dục quốc tế”

Dân trí

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định chấp thuận cho nhà đầu tư xây dựng “Thành phố giáo dục quốc tế” từ bậc mầm non đến sau đại học với số vốn đầu tư lên đến 1.329 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án sẽ được Tập đoàn Nguyễn Hoàng xây dựng tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh) với diện tích trên 22,1 ha. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.329 tỷ đồng.

Hà Tĩnh sẽ có “Thành phố giáo dục quốc tế” - 1

Mô hình dự án Thành phố giáo dục quốc tế tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Dự án sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 nhà đầu tư sẽ xây dựng trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy quy mô 20 lớp, với khoảng 600 học sinh; trường Quốc tế Bắc Mỹ quy mô 35 lớp, với khoảng 700 học sinh; trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc, quy mô 52 lớp, với khoảng 1.300 học sinh; trường liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool, quy mô 90 lớp, với khoảng 2.520 học sinh. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý III/2021.

Giai đoạn 2 xây dựng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy mô 100 lớp, với khoảng 6.000 sinh viên, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2022.

Đây là dự án với mục tiêu xây dựng thành phố giáo dục theo chuẩn quốc tế từ bậc mầm non đến đại học và sau đại học; tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách; giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước trong đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước về khuyến khích đầu tư các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, về lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, giáo dục và đào tạo và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Xuân Sinh