Thứ năm, 17/08/2017 - 12:10

Hà Tĩnh: Nhiều địa phương không đủ điều kiện duy trì VNEN bậc tiểu học

Dân trí

Sau khi tiến hành rà soát các điều kiện để nên hay không tiếp tục mô hình trường học mới VNEN bậc tiểu học thì đến nay tại Hà Tĩnh đã có 10/13 địa phương không đủ điều kiện duy trì VNEN bậc tiểu học. Qua đó, nhiều địa phương cũng đã kiến nghị dừng việc tổ chức mô hình trường học mới VNEN trong năm học 2017-2018.

Tại huyện Hương Khê, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT cho biết, trên địa bàn có 16 trường tiểu học với 72 lớp. Huyện đã khảo sát 64 lớp học (vì có 8 lớp có số học sinh trên 30 nên không đáp ứng tiêu chí) thì số phụ huynh, giáo viên bỏ phiếu tán thành mô hình VNEN bằng hình thức bỏ phiếu kín không quá 2/3.

Tại huyện Cẩm Xuyên có 8 trường tiểu học. Kết quả rà soát, bỏ phiếu thì có đến hơn 90% phụ huynh, giáo viên không đồng ý tiếp tục mô hình VNEN.

Đặc biệt, Trường Tiểu học Cẩm Quang là trường duy nhất tại Hà Tĩnh được lựa chọn thí điểm mô hình VNEN của cả nước cũng có 95,5% phụ huynh từ chối mô hình này.

“Căn cứ vào số phiếu của cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh, số lượng phiếu đồng ý thực hiện mô hình trường học mới không đảm bảo 2/3 số phiếu trở lên nên Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện để Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch dừng việc tổ chức Mô hình trường học mới để có kế hoạch dạy học theo chương trình hiện hành trong năm học 2017-2018”, ông Đặng Quốc Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Tương tự, tại các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Can Lộc,Lộc Hà, Kỳ Anh; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh.đều đã tiến hành rà soát theo 3 tiêu chí: Sĩ số học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy chương trình VNEN. Hầu hết các trường tiểu học áp dụng mô hình VNEN đều không đáp ứng được 3 tiêu chí trên.

Trước đó, ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh về mô hình trường học mới VNEN trong năm học mới 2017 -2018.

Theo đó, đối với bậc Trung học cơ sở sẽ dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với bậc Tiểu học: Không triển khai thêm các lớp học mới VNEN. Đối với các lớp đang học chương trình VNEN cần rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí để có ý kiến lên các cấp để dừng hay tiếp tục chương trình mô học mới VNEN.

Xuân Sinh