Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Tan buổi thi Toán chiều nay, nhiều thí sinh ở Hà Nội đánh giá đề Toán vừa tầm, dễ lấy điểm trên trung bình. Dưới đây là gợi ý giải đề thi Toán THPT quốc gia 2019, mời bạn đọc tham khảo.

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019, mã đề 103:

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 1
Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 2
Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 3
Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 4
Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 5

Dưới đây là gợi ý đáp án:

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 6

Nhật Hồng

Đọc thêm