Điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế quốc dân từ 25,6 - 28 điểm

Dân trí

Chiều tối 4/10, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, ngành cao nhất vào trường là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với mức 28,0 điểm.

Mức điểm cụ thể vào trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế quốc dân từ 25,6 - 28 điểm - 1
Điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế quốc dân từ 25,6 - 28 điểm - 2

Hồng Hạnh