Thứ hai, 02/07/2018 - 05:29

Trắc nghiệm kiến thức:

Bạn có biết ai vẽ bức “Nụ hôn”?

Dân trí

Trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn danh họa nào đã vẽ những bức tranh nổi tiếng như “Đêm đầy sao”, “Sự dai dẳng của ký ức”, “Tiếng thét”, “Nụ hôn”, “Mona Lisa”… Bạn thử làm xem bạn hiểu biết nhiều đến đâu về lĩnh vực hội họa nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp