Thứ hai, 05/12/2011 - 10:08

Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư

Dân trí

Câu chuyện tình được kể vào mùa đông của Đàm - Kim Thư được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình...Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư - 1


Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư - 2
 
Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư - 3
 
Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư - 4
 
Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư - 5
 
Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư - 6


 
 
 
Tin: NN
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Đáng quan tâm
Mới nhất