Tết càng gia tăng nỗi lo cháy nổ, tai nạn, ngộ độc...