25 năm quan hệ Việt - Mỹ

25 năm quan hệ Việt - Mỹ
Năm 2020, Việt Nam và Mỹ đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tin tức về 25 năm quan hệ Việt - Mỹ