Thứ sáu, 21/03/2014 - 01:03

Quảng Nam đăng ký nhãn hiệu cho dệt thổ cẩm Cơ tu

Dân trí

Ngày 20/3, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho phép sử dụng địa danh thôn Đhrôồng (xã Tàlu, huyện Đông Giang) để đăng ký nhãn hiệu “COTU YAYA DHROONG” cho 6 nhóm sản phẩm sản xuất tại tổ hợp tác dệt thổ cẩm làng nghề thôn Đhrôồng.

Đây là đề nghị của UBND huyện Đông Giang nhằm bảo tồn và phát huy giá trị về văn hóa cũng như vật chất đối với sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ tu trên địa bàn huyện nói riêng và của đồng bào Cơ tu nói chung.

Phụ nữ Cơ tu dệt thổ cẩm
Phụ nữ Cơ tu dệt thổ cẩm

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Đông Giang làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu 6 nhóm sản phẩm nêu trên đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Đông Giang, tổ hợp tác dệt thổ cẩm làng nghề thôn Đhrôồng lập các thủ tục sử dụng địa danh “DHROONG” để đăng ký nhãn hiệu sản phẩm dệt thổ cẩm theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Cơ tu
Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Cơ tu

Được biết, tháng 6/2013, làng du lịch cộng đồng tại thôn Đhrôồng đã đưa vào hoạt động nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước để tìm hiểu về văn hóa, tập tục của người dân Cơ tu tại địa phương.

Tại làng du lịch này, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế, đồng bào Cơ tu tổ chức dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực địa phương, biểu diễn điệu múa tung tung za zá… phục vụ du khách theo hướng phát triển bền vững, phát huy giá trị văn hóa bản địa của đồng bào Cơ tu.

Công Bính

Mới nhất