Thanh Hóa:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh của khu du lịch Pù Luông Retreat

(Dân trí) - Liên quan đến hoạt động của khu du lịch Pù Luông Retreat tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), mới đây UBND huyện đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh để làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm.

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, tuy chưa có quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, nhưng một số cá nhân đã đến mua đất ở của dân, xây dựng các công trình và hoạt động kinh doanh du lịch từ đầu năm 2016. Trong quá trình hoạt động, khu du lịch trên đã gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều hộ dân mất nguồn nước sinh hoạt, đồng ruộng ô nhiễm. Sự việc được chính quyền địa phương biết rõ nhưng không xử lý.

Khu du lịch Pù Luông Retreat tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước
Khu du lịch Pù Luông Retreat tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Bá Thước tạm đình chỉ xây dựng và kinh doanh đối với Khu du lịch Pù Luông Retreat. Sau khi nhận được chỉ đạo, UBND huyện Bá Thước đã yêu cầu chủ đầu tư Khu du lịch Pù Luông Retreat phải dừng hoạt động xây dựng, kinh doanh, khắc phục thiếu sót và hoàn thành các hồ sơ liên quan.

Đồng thời, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, du lịch, quản lý địa bàn đã để xảy ra sai phạm đối với dự án.

Bể bơi ngoài trời của khu du lịch
Bể bơi ngoài trời của khu du lịch
Các băng ga lâu của khu du lịch
Các băng ga lâu của khu du lịch

Cụ thể, đình chỉ thi công xây dựng công trình tại Khu du lịch Pù luông Retreat (đối với các hạng mục đang thi công xây dựng công trình) và xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với các sai phạm của chủ đầu tư theo quy định.

Sau khi khắc phục các sai phạm đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành và được cấp có thẩm quyền cho phép, mới được tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh.

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, tuy chưa có quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, nhưng một số cá nhân đã đến mua đất ở của dân, xây dựng các công trình
Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, tuy chưa có quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, nhưng một số cá nhân đã đến mua đất ở của dân, xây dựng các công trình

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng, UBND huyện Bá Thước kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đầu tư xây dựng kinh doanh của dự án trên theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, Giám đốc các Sở, ngành liên quan, tổ chức làm rõ trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, du lịch, quản lý địa bàn đã để xảy ra sai phạm đối với dự án nêu trên.

Đồng thời, các đơn vị nêu trên phải có phương án khắc phục, xử lý vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/6/2017.

Nhiều băng ga lâu đã được xây dựng lên
Nhiều băng ga lâu đã được xây dựng lên

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nội dung phản ánh Khu du lịch Pù Luông Retreat (tỉnh Thanh Hóa) xây dựng khi chưa được quy hoạch, nằm trong vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông”.

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật các nội dung báo chí phản ánh tại địa phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý.

UBND huyện Bá Thước đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh của khu du lịch này
UBND huyện Bá Thước đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh của khu du lịch này

Theo Quyết định số 2463/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa, Khu du lịch Pù luông Retreat nằm trong quy hoạch phát triển vùng đệm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, không nằm trong quy hoạch phát triển du lịch sinh thái. Địa điểm xây dựng Khu du lịch Pù luông Retreat không được quy hoạch phát triển du lịch; không có quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống thu gom, quy trình xử lý nước thải chưa đầy đủ và chưa phù hợp. Việc kinh doanh phòng và nghỉ là không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013 và các quy định pháp luật hiện hành.

Trần Lê