Mưu sinh mùa nước nổi

Hàng năm, khi nước lũ tràn về, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long lại tất bật mưu sinh. Những sản vật trong mùa nước nổi đã giúp hàng ngàn hộ dân nơi đây có cuộc sống khấm khá hơn.

Trước đây, người dân chỉ biết tận thu sản vật mùa nước nổi, nay họ đã biết cách sản xuất, canh tác đón lũ.

Len trâu
Len trâu
Một công đôi việc
Một công đôi việc
Giăng lưới giữa mùa lúc ma
Giăng lưới giữa mùa lúc ma
Hái rau
Hái rau
Hái rau

Theo Như Bình - Khắc Hiếu
PNO
Đang được quan tâm