Loại bỏ Ron 92, sẵn sàng E5

Từ ngày 1-1-2018, trên thị trường sẽ không còn xăng khoáng Ron 92 nữa mà thay thế hoàn toàn bằng xăng sinh học E5 Ron 92 đúng theo lộ trình Chính phủ đã đề ra.

Thực hiện đúng lộ trình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình kinh doanh xăng sinh học E5 Ron 92, Bộ Công Thương đã triển khai rất nhiều công việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở Công Thương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương. Bộ Công Thương cũng đã làm việc với các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến lộ trình kinh doanh xăng E5 Ron 92; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình truyền thông quốc gia khuyến khích sử dụng xăng E5 Ron 92.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vấn đề khiến doanh nghiệp cũng như các địa phương băn khoăn: Nguồn cung ethanol (E100) có bảo đảm cho việc phối trộn xăng sinh học E5 Ron 92 đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường; xử lý tồn kho xăng Ron 92; giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng về chi phí chuyển đổi sang kinh doanh xăng E5 Ron 92; nhận thức của người tiêu dùng về xăng E5 Ron 92... Từ đó, không ít ý kiến cho rằng việc kinh doanh xăng E5 khó bảo đảm đúng lộ trình.

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị đã xong và ngày 1-1-2018 là thời điểm xăng Ron 92 bị “khai tử”, trên thị trường chỉ còn 2 loại là xăng là Ron 95 và E5 Ron 92. Do đó, không phải xem là có làm được hay không, mà phải làm và làm thế nào để tốt hơn, bảo đảm không thiếu xăng E5 Ron 92 trên thị trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng xăng E5
Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng xăng E5

Doanh nghiệp sẵn sàng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã bán xăng E5 Ron 92 trên toàn hệ thống từ ngày 15-12-2017, sớm hơn so với lộ trình.

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị, triển khai thực hiện lộ trình xăng E5 Ron 92 từ trước đó.

PV Oil và Petrolimex đã sẵn sàng cung cấp xăng E5
PV Oil và Petrolimex đã sẵn sàng cung cấp xăng E5

Nguồn cung bảo đảm

Việc sử dụng xăng E5 Ron 92 là vì an ninh năng lượng quốc gia và không nguồn nào thay thế tốt hơn bằng năng lượng sinh học. Mặt khác, việc sử dụng xăng E5 Ron 92 còn giúp bảo vệ môi trường và góp phần phát triển ngành nông nghiệp nước nhà (do dùng nguyên liệu sắn để sản xuất ethanol). Để triển khai thành công bán đại trà xăng E5 - Ron 92 theo đúng lộ trình, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến mọi tầng lớp nhân dân, đến tận vùng sâu vùng xa để người dân hiểu về tác dụng của xăng E5 Ron 92.