Bạn đọc viết

Siêu quyền lực

Đường ống nước sông Đà bị vỡ đến 18 lần (từ 2012-2016), nhưng 5 quan chức Vinaconex gồm các ông: Phí Thái Bình (Chủ tịch HĐQT, nguyên PCT TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Tuân (Tổng giám đốc), và các UVHĐQT: Tô Ngọc Thành, Hoàng Hợp Thương và Vũ Đình Chầm lại được "Liên ngành tư pháp" miễn trách nhiệm hình sự vì "có nhân thân tốt, nhiều đóng góp cho ngành xây dựng, vi phạm lần đầu" (!?).

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Vậy có thơ rằng:

Liên ngành là cái chi chi

Mà sao quyền lực chẳng gì sánh ngang?

Quan tham tàn phá tan hoang

Liên ngành họp cái luận bàn xong ngay

Tội ni chẳng đáng ra tay

Miễn truy cứu bởi "tình dày nghĩa cao"

Nhân thân tốt, ai nỡ nào

Công lao to lớn xử sao được chừ

Thôi thì ta quyết rằng tha

Quan trường chốn ấy cùng là đồng liêu

Bảo kê, o bế, dắt dìu

Gặp nhau vui vẻ "thanh kìu" lại qua

Đứng trên Hiến pháp là ta

Liên ngành tư pháp - đúng là siêu nhơn!!!

Nguyễn Duy Xuân