Hà Nội công bố danh sách lãnh đạo lâm thời hai quận mới

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Quyết định số việc chỉ định UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Theo đó, Chủ tịch quận Nam Từ Liêm là ông Nguyễn Văn Tứ, quận Bắc là ông Đỗ Mạnh Tuấn.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quận Nam Từ Liêm có 9 thành viên. Trong đó, Chủ tịch UBND lâm thời là ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm.
Trụ sở quận Bắc Từ Liêm nằm ở vị trí UBND huyện Từ Liêm hiện nay
Trụ sở quận Bắc Từ Liêm nằm ở vị trí UBND huyện Từ Liêm hiện nay

Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời gồm: ông Trần Thanh Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm; ông Nguyễn Trường Sơn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Từ Liêm; ông Nguyễn Trọng Lượng, Huyện ủy viên, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Từ Liêm.

Các Ủy viên UBND lâm thời gồm: Trưởng Công an Quận; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận; Chánh Thanh tra Quận; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Quận.

Quyết định 1459/QĐ-UBND, chỉ định UBND lâm thời quận Bắc Từ Liêm có 9 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND lâm thời là ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Từ Liêm.

Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời gồm: bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện Từ Liêm; ông Nguyễn Kim Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện Từ Liêm; ông Trần Thế Cương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND thành phố.

Các Ủy viên UBND lâm thời gồm: Trưởng Công an Quận; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận; Chánh Thanh tra Quận; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Quận.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm theo quy định của pháp luật từ ngày 1/4/2014 cho đến khi HĐND và UBND mới được bầu ra.

Quang Phong

Đọc thêm