Ra mắt 3 tân Phó Thủ tướng, 18 tân Bộ trưởng

(Dân trí) - Bộ máy Chính phủ chính thức kiện toàn với 27 thành viên, trong đó có 3 Phó Thủ tướng mới (là các ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng) và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Cơ cấu Chính phủ có 5 Ủy viên Bộ Chính trị, 26 Ủy viên Trung ương Đảng.


Ba Phó Thủ tướng mới được phê chuẩn bổ nhiệm sáng nay 9/4. Từ trái qua phải: ông Vương Đình Huệ, Ông Trương Hòa Bình và ông Trịnh Đình Dũng (Ảnh: NP)

Ba Phó Thủ tướng mới được phê chuẩn bổ nhiệm sáng nay 9/4. Từ trái qua phải: ông Vương Đình Huệ, Ông Trương Hòa Bình và ông Trịnh Đình Dũng (Ảnh: NP)


Kiện toàn bộ máy Chính phủ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 5 Phó Thủ tướng. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Kiện toàn bộ máy Chính phủ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 5 Phó Thủ tướng. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng được công bố tại Quốc hội cụ thể như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị) nhận 442 phiếu đồng ý (tương đương 89,47% tổng số đại biểu của Quốc hội - tổng số đại biểu là 494), 45 phiếu không đồng ý, chính thức được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ chính trị) nhận 442 phiếu đồng ý (tương đương 89,47% tổng số đại biểu), 44 phiếu không đồng ý, chính thức được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Trịnh Đình Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 404 phiếu đồng ý (tương đương 81,78% tổng số đại biểu), 83 phiếu không đồng ý, chính thức được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng với 3 ông trên.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Thủ tướng. (Ảnh: Quang Phong)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Thủ tướng. (Ảnh: Quang Phong)

18 Bộ trưởng, Trưởng ngành cũng lần lượt được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm.

1. Ông Đỗ Văn Chiến (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 463 phiếu đồng ý (tương đương 93,72% tổng số đại biểu), 24 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Ông Ngô Xuân Lịch (Uỷ viên Bộ Chính trị) nhận 462 phiếu đồng ý (tương đương 93,52% tổng số đại biểu), 25 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Tô Lâm (Uỷ viên Bộ Chính trị) nhận 459 phiếu đồng ý (tương đương 92,91% tổng số đại biểu), 28 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Ông Chu Ngọc Anh (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 455 phiếu đồng ý (tương đương 88,06% tổng số đại biểu), được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Ông Phạm Hồng Hà (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 434 phiếu đồng ý (tương đương 87,85% tổng số đại biểu), 53 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 433 phiếu đồng ý (tương đương 87,65% tổng số đại biểu), 54 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Ông Trương Minh Tuấn (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 424 phiếu đồng ý (tương đương 85,83% tổng số đại biểu), 63 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Ông Trần Tuấn Anh (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 422 phiếu đồng ý (tương đương 85,42% tổng số đại biểu), 64 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

9. Ông Trần Hồng Hà (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 420 phiếu đồng ý (tương đương 85,02% tổng số đại biểu), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

10. Ông Nguyễn Chí Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 419 phiếu đồng ý (tương đương 84,82% tổng số đại biểu), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Ông Trương Quang Nghĩa (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 416 phiếu đồng ý (tương đương 84,21%), 70 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12. Ông Lê Minh Hưng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 403 phiếu đồng ý (tương đương 81,58%), 83 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Ông Mai Tiến Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 389 phiếu đồng ý (tương đương 78,74%), 98 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

14. Ông Phùng Xuân Nhạ (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 386 phiếu đồng ý (tương đương 78,14% tổng số đại biểu), 101 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Ông Lê Vĩnh Tân (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 385 phiếu đồng ý (tương đương 77,94% tổng số đại biểu), 101 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

16. Ông Lê Thành Long (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 385 phiếu đồng ý tương đương 77,94% tổng số đại biểu), 102 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

17. Ông Phan Văn Sáu (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 308 phiếu đồng ý (tương đương 72,47% tổng số đại biểu), 126 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

18. Ông Đào Ngọc Dung (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 300 phiếu đồng ý (tương đương 60,73% tổng số đại biểu), 184 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với 3 ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng – Trưởng ngành với 18 nhân sự được Quốc hội biểu quyết thông qua ngay sau đó với tỷ lệ phiếu tán thành cao.

Như vậy, các Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Chính phủ chính thức được kiện toàn với 20 thành viên hoàn toàn mới.


Ra mắt các thành viên Chính phủ mới. (Ảnh: Việt Hưng)

Ra mắt các thành viên Chính phủ mới. (Ảnh: Việt Hưng)


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các Bộ trưởng - Trưởng ngành vừa được phê chuẩn. (Ảnh: Việt Hưng)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các Bộ trưởng - Trưởng ngành vừa được phê chuẩn. (Ảnh: Việt Hưng)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng 3 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ vừa được phê chuẩn.

P.Thảo